Kryžiaus Jono (XVI a.) mintys apie sielos gebėjimą mylėti Dievą