Meldžiuosi meilės jėgai. Gerhardas Tersteegenas (XVII – XVIII a.)

Meldžiuosi meilės jėgaiAšai meldžiuosi meilės jėgai
Kur’ apsireiškė Jėzuje.
Jai atsiduodu visa siela,
Kaip kad anksčiau menkiems niekams.
Geidžiau visai save užmiršti
Ir meilės jūroje nugrimzti.

***
Vienuma yra dieviškosios palaimos mokykla. Tu esi pašauktas bendrauti su Dievu; dėl to tu turi rūpestingai vengti bet kokio nenaudingo bendravimo su žmonėmis.

***
Mes privalome kalbėtis su Dievu maldoje, tai vyksta žodžiais arba (mintimis) mūsų širdyje; tačiau mes privalome ne tik melstis, bet ir tylėti Dievui, idant Jis panorėjęs galėtų prabilti žodeliu į mūsų širdį.

G.Tersteegen, Ich bet an die Macht der Liebe, vertė R. Dulskis

Gerhardas Tersteegenas (1697 – 1769) – vokiečių teologas pietistas, pamokslininkas sielovadininkas, rašytojas. Kaip pietistas vengė akcentuoti konfesinius krikščioniškus skirtumus, nesiekė apibrėžti konfesinių ribų. Kaip mistikas vertino Teresės Avilietės veikalus ir ilgus metus ieškojo gyvojo Dievo artumo tyloje ir meditacijoje. Pašventęs savo gyvenimą Dievui, nuolat skatino krikščionis ieškoti artimo ryšio su Kristumi. Jis pabrėžė tiek išorinės, tiek vidinės tylos reikšmę krikščionio pašaukime, nes tai sudaro sąlygas įsiklausyti į Dievo balsą. G. Terstegeno poezija ir tekstai imti vertinti po jo mirties. Jo eilės šiandien randamos beveik visuose protestantų giesmynuose.

Dalinkimės:

2 komentarai

  1. Ačiū, kad supažindinote su XVII a. evangeliškų giesmių kūrėju… Mūsų Evangelikų giesmyne (1942 m.) yra Jūsų pateiktoms eilėms sukurta 188 giesmė: Aš meilės garbinu galybę, apreikštą Jzaus asmeny;
    Lenkiuos prieš šventą jos kantrybę, kuria ji veikia ir many.
    Jau aš apie save užmiršiu, tos meilės jūron aš panirsiu… (vertimas, gal tiksliau, pritaikymas dabartinei lietuvių kalbai kun. Adomo Šerno). O muzika, atrodo, sukurta rusų kompozitoriaus Bortnianskio…

    • Smagu, Dalija, kad atsiliepėte į publikaciją ir pasidalinote autentiškomis žiniomis apie lietuvių evangelikų aplinkoje giedamą giesmę “Meldžiuosi meilės jėgai”. Įdomu buvo susipažinti su jūsų bažnyčios giesmės vertimu ir sužinoti jos istoriją Lietuvoje.
      Labai dėkoju jums! 🙂

Komentuoti: Anželika Krikštaponienė Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.