Gražina Montvydaitė, Anželika Krikštaponienė, Aidas Krikštaponis