Šio tinklaraščio pranešimų skaičius: 830

Pastorės Anželikos tinklaraštis

2020 m. – PILNATVĖS MISIJOS METAI

2020 8 sausio | Trumpai

  1. Pradžia
  2. »
  3. Trumpai
  4. »
  5. 2020 m. – PILNATVĖS MISIJOS METAI

Slėnius užpilkite, kalnus ir kalvas pažeminkite, kas kreiva ištiesinkite, kas nelygu, išlyginkite.
(Iz 40, 4)

2020 metai pranašauja Dievo pilnatvę gyvenime, tarnystėje ir misijoje. Pilnatvė yra tai, kai užpildomi trūkumai. Tai nei per daug, nei per mažai – išlyginti keliai. Kai daubos ir slėniai, tuštumos ir trūkumai užpildomi, o kalnai nukasami – PILNATVĖ – taip nutiesiamas kelias Viešpačiui.

Lygiai prieš trisdešimt metų (1990 m., sausį) Šiauliuose pradėjo rinktis mūsų bažnyčia – tai jos užgimimo laikas. Nors pradžia buvo kukli, keletą tikinčių merginų pradėjome rinktis mano tėvų bute melstis ir pažinti Raštą, tačiau tikinčiųjų grupė sparčiai ėmė augti. Mat mes, jaunuoliai įtikėję Kristumi, buvome pagauti Dievo misijos: meldėmės dėl naujos krikščionių bažnyčios užgimimo, liudijome apie tikėjimo teikiančią laisvę savo draugams ir žmonėms gatvėse, rengėme atviras evangelizacijas posovietinėje erdvėje ir nėrėme į Šventojo Rašto studijas… Jau šiame nedideliame susibūrime-embrione buvo aiškios bažnyčios užuomazgos – mes turėjome MISIJĄ.

Po trisdešimties metų, mes taip pat turime MISIJĄ, brandesnę, pilnatviškenę. Ji apima ne tik maldą, Dievo žodžio pažinimą ir sklaidą, bet taip pat kūrybiškumo ir meno išraiškas, visuomeninę ir ekumeninę tarnystę, sielovadą. Šie metai kiekvienam iš mūsų pasižymės vidine misijos pilnatvės pajauta, kai ji skleidžiasi meilės jėga iš širdies.

Širdies misija prasideda tada, kai aptinkame savy, savo aplinkoje realų trūkumą – „dingusią drachmą“, „prarastą brolį“, „dingusią avį“ (Lk 15, 1 – 32)… O baigiasi dideliu džiaugsmu, nes tai, kas buvo pražuvę, atsirado, kas buvo pamesta, buvo atrasta, kas paklydę, vėl surasta. Trūkumas paverstas pilnatve… Tokia yra Kristaus MISIJA – IŠ TRŪKUMO Į PILNATVĖS DŽIAUGSMĄ.

Melskime, kad kiekvienam Dievas padėtų šiais metais rasti dingusį artimą, pamestą „sielą“ ir sulaukti pražuvusio… Surinkime ir susirinkime į Tėvo namus, kur kyla pilnatvės džiaugsmas dėl kiekvieno grįžtančio / ios sūnaus ir dukters!

Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite! Valgysime ir linksminsimės! Nes šis mano sūnus / dukra buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado“. Ir jie pradėjo linksmintis. (Lk 15, 22-23)

Kitos publikacijos:

Sekminių šventės dvasinė puota

Sekminių šventės dvasinė puota

SEKMINĖS – tai viena iš trijų didžiausių, džiaugsmingiausių krikščionių švenčių, kurią tikintieji gana plačiai mini visame pasaulyje, švenčia Šventosios Dvasios nužengimą, įprasmina Jos vaidmenį, patirtį, judesį asmeniniame ir bendruomeniniame gyvenime. Šiais metais,...

Mano siela pražydo

Mano siela pražydo

Prasidėjus gegužei, sielą sušildo ne tik saulės spinduliai, bet ir eilės. 🌿🌼🐦 Mano siela pražydo Mano siela pražydožiedais…vyšnių baltumu,purpuriniųalyvų kekėm,mėlynodangaus bedugnėsžibuoklėm. Mano siela pragydogiesmėm…pirmuvieversio čiulbesiupievoje,karvelio...

Apie save

Apie save

Esu Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” pastorė. Į šį Viešpaties pašaukimą atsiliepiau tautos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, būdama 20 metų mergina (1990 m. pradžioje)…
Skaityti toliau…

Užsisakyti naujienas

Mano knyga

Knyga

Savaitės skaitomiausi

Popular Posts

Archyvas

Archyvas

Tinklaraščio lankytojai

Muzika poilsiui ir darbui