Adventas – Ramybė (I)

sakeleNesijaudink dėl piktadarių, nepavydėk nedorėliams.
Jie greitai bus nupjauti tartum žolė, suvys kaip žaliuojanti žolė.
Pasitikėk Viešpačiu ir daryk gera, tada gyvensi žemėje ir būsi pamaitintas!
Gėrėkis Viešpačiu, ir Jis suteiks tau, ko geidžia tavo širdis.

Pavesk Viešpačiui savo kelią, pasitikėk Juo, ir Jis veiks.
Jis padarys tavo teisumą kaip šviesą ir tavo teisybę kaip vidudienį!
Ilsėkis Viešpatyje ir kantriai lauk Jo! Nesijaudink dėl to, kad sekasi žmogui, kuris daro pikta.
Liaukis nirtęs ir palik rūstybę. Nesijaudink, kad nedarytumei pikta.
Piktadariai bus sunaikinti, bet tie, kurie laukia Viešpaties, paveldės žemę. (Ps 37, 1 – 9)

Malda: “Viešpatie, mano Dieve, saugok mano širdį nuo pikto, nirtulio, pavydo ir išdidumo. Esu tik žmogus, o tu Geras ir Teisingas Dievas, pasveriantis mano kelią. Suteik ramybės širdžiai ir malonės atleisti skriaudėjui, Savo kryžiaus aukos galia išlaisvink sielą nuo nirtulio.
Noriu rasti ramybę Tavo artume, Viešpaties gaivinančiame prieglobstyje. Tu sukūrei ir myli visus žmones. Padėk kiekvienam, kuris dar šiandien gyvena netaikoje su Tavimi, atrasti išgelbėjimo ramybę Tavo atleidime. Amen.”

Dalinkimės:

1 komentaras

  1. Mano Viešpatie, mano pagoniškos prigimties genuose , mano giminėje buvo aktyvios pavydo, apkalbų,godumo, garbės troškimo, melo ir klastos sėklos, tačiau Tu mano brangenybe atsiuntei savo Viengimį Sūnų, kad Jis Savo auka ant kryžiaus atpirktų mane ir mano artimuosius iš šio prakeikimo ir taip kaip tu prikėlei Jėzų Kristų, galinga Savo jėga ,nuritinai akmenis nuo Jo kapo angos ir prikėlei Jį iš numirusių, meldžiu prikelk visą mano
    šeimą ir giminę, ta pačia Prisikėlimo jėga, iš šio prakeikimo, išvesk vergus į laisvę ir dėl Savo malonės ir gailestingumo, suteik mums visiems Amžinąjį gyvenimą. Meldžiu ,Brangus Tėve, Jėzaus Kristaus, Tavo mylimo sūnaus vardu. Amen.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.