Šio tinklaraščio pranešimų skaičius: 920

Pastorės Anželikos tinklaraštis

SEKMINĖS SU JAUNIMU ’24

2024 21 gegužės | Reportažai, Trumpai

  1. Pradžia
  2. /
  3. Trumpai
  4. /
  5. Reportažai
  6. /
  7. SEKMINĖS SU JAUNIMU ’24
Nuotr. Gintauto Tumulio

Gegužės 19 d., įvyko Sekminių šventė Šiauliuose. Aštuntus metus iš eilės Šiaulių skirtingų krikščionių bažnyčių tinkintieji kartu džiugiai sutinka Šventosios Dvasios nužengimo šventę atviroje miesto erdvėje (Skvere prie miesto savivaldybės).  

Nuotr. Gintauto Tumulio

Kasmet Šiaulių ekumeninėje grupėje esantys dvasininkai ir tikintieji tardamiesi parenka Sekminių šventimo leitmotyvą. Šiais, 2024 metais buvo nuspręsta rengti SEKMINES SU JAUNIMU – Šventa Dvasia, ateik ir mūsų širdis keisk, siekiant pakviesti jaunus žmones tikėti Kristumi asmeniškai ir iš arčiau supažindinti su Šventosios Dvasios veikimu. Todėl atramine renginio eilute iš Šv. Rašto tapo pranašo Izaijo iškalba: Aš išliesiu vandens sroves ant išdžiūvusios žemės ir ant dykumų; išliesiu Savo Dvasios ant tavo palikuonių ir Savo palaiminimą ant tavo vaikų, jie žels kaip žolė prie vandens, kaip gluosniai prie tekančio upelio (Iz 44, 3-4). Įžvalgoje skamba Dievo palaima jaunajai kartai, vaikams, kurie žels prie Dvasios srovių, kaip žolynas ir pažins Viešpatį, kaip ir jų tėvai.

Nuotr. Gintauto Tumulio

Šventės simboliais tapo tekančios upės floristinė kompozicija, vandens čiurlenimo garsas, žaliuojančių gluosnių ir beržų šakelės. Visa tai liudijo apie jaunus žmones, kurie veržlūs, energini ir gyvybingi, kaip augantys gluosniai bei želianti žolė prie vandens. Todėl pamaldų pradžioje jaunimo grupė iš bažnyčios „Tiesos žodis“ atliko šokį-pantomimą. Skambant giesmei Noeli (autr. Chris Tolmien), jie kūrybingai, be žodžių, vien tik judesiu paragino visus pažvelgti į Kristų, tikėti Juo ir nusilenkti Jam.

Nuotr. Gedimino Beržinio

Pamaldų metu jaunimas (Deividas ir Eneli) skaitė Šv. Rašto skaitinius, pasisakė bažnyčių dvasininkai. Dalyvavusių dvasininkų pasidalinimuose, jaunimo skaitiniuose bei maldose skambėjo mintys apie Šventosios Dvasios veikimą, tikėjimo sklaidą kartose. Kiekvienas dvasininkas turėjo savo pasisakymo bei maldos intenciją. Šiaulių veikliųjų žmonių bendrijos skyriaus vadovas br. Valdemaras Griškevičius pasidžiaugė gyvojo Dievo gailestingu veikimu daugelio brolių gyvenime, o evangelinio tikėjimo krikščionių bažnyčios vyresnysis Vladimiras Karpovas pabrėžė gelbstinčią Evangelijos galią kiekvieno žmogaus tikėjimo kelyje. Šiaulių Naujųjų apaštalų bažnyčios kunigas Vytautas Šeškus pabrėžė kiekvienam žmogui svarbų mokytojo vaidmenį, juolab jaunuoliui. Šventoji Dvasia gali tapti Mokytoju kiekvienam. Tuo tarpu Jurgio parapijos kunigas vikaras Matas Kasparas ragino visus turėti drąsos liudyti Kristų ne tik žodžiais, bet ir gailestingumo darbais. O Telšių Evangelijos bažnyčios pastoriai Loreta ir Romas Valužiai jautriu savo gyvenimo pavyzdžiu parodė į Gerojo Tėvo, kuris danguje, paveikslą, melsdamiesi už žemiškus tėvus, kurie dažną kartą būna netobuli savo vaikams, bet patys pamokyti Dvasios sužino, kaip duoti gera savo vaikams. Šiaulių vyskupijos jaunimo centro vadovas kunigas Arūnas Jankauskis, pasidžiaugė šių Sekminių šventės stebuklu ir papasakojo asmeninį išgyvenimą, kaip pradėjęs savo dieną abejone, Sekminėse buvo sustiprintas Dievo veikimo. Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ pastorė Anželika Krikštaponienė pastebėjo, jog ta pati Sekminių Dvasia nešališkai veikia ir šiandien kiekvieno tikinčio  gyvenime, ragindama jaunus žmones, vaikinus ir merginas, būti savo bažnyčių atsinaujinimo jėga, o vyresnius žmones palaikytojais ir išmintingais drąsintojais, kad bažnyčiose būtų visokeriopa pilnatvė. Katalikų bažnyčios Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, globojantis Sekminių šventę,  pabrėžė Šventosios Dvasios, Jos dovanų nuostabų ir nepakeičiamą vaidmenį kiekvieno iš mūsų tikėjimui.

Nuotr. Gintauto Tumulio

Pamaldų metu visas maldas, skaitinius bei pasisakymus apjungė gyva šlovinimo gija – dinamiškai atliktos ekumeninio choro „Sekminių miestas“ (vad. Vilma Klumbytė, Rūta Tumulienės, Lauras Jokūbpreikšas, Auksei Matulienei) giesmės. Švelniai pradėję giesme-kvietimu „Šventa Dvasia, ateik“ atvėrė visų dalyvių širdis Dvasios palytėjimui, o skambant giesmei „Jis – mano skydas“, sustiprino apsisprendimą sekti Kristumi.

Nuotr. Gintauto Tumulio

Šventės metu ant didelės melsvos plėvelės dalyviai tapė upės gyvybingumo simbolius: žuvytes, kriaukles, augalus, bangas, vibravimą. Pamaldų pabaigoje menininkas Gediminas Beržinis pakvietė dalyvius nusipaveiksluoti prie nutapytos upės. Nuotraukos paveikslavimas organiškai perėjo  į bendrą šlovinimą, visiems kartu giedant „Šventas, šventas, šventas“ bei „Tėve mūsų“ apsijungus maldos rate.

Nuotr. Gedimino Beržinio

Taip pat šventėje skambėjo jaunimo, veikliųjų brolių giesmės, Deivido Konciaus tikėjimo liudijimas, autorinės Gintaro Razgaus, Petro Špinkio ir Svajūno Cibulskio giesmės.

Pabaigoje renginį vedę kun. A. Jankauskis ir past. A. Krikštaponienė dėkojo visiems kartu sukūrusiems šviesią, jaukią ir dinamišką šventę bei kvietė susimatyti ne tik kitose Sekminėse, bet visuose ekumeniniuose renginiuose.

Šventa Dvasia, ateik ir mūsų širdis keisk, kad galėtume priimti vieni kitus, mylėti ir kartu toliau tarnauti!

Daugiau nuotraukų:
Gintauto Tumulio: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.847157810782106
Gedimino Beržinio: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.847173414113879

Tiesioginės transliacijos įrašas:

0 Comments

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos publikacijos:

PAUKŠČIŲ PAVASARIS

PAUKŠČIŲ PAVASARIS

Guluos su paukščių gaidomis
Keliuos su giesmėmis kas rytą
Meldžiuos, skaitau, darbuojuos…
Giedojimas vis kyla debesin
Parskridę poromis, pasklidę
Ruošia lizdus
Saviems vaikams…

KRISTUS PRISIKĖLĖ!

KRISTUS PRISIKĖLĖ!

MIELI BROLIAI IR SESĖS,

šiandien švenčiame didžiausią stebuklą iš visų stebuklų – KRISTAUS PRISIKĖLIMĄ. Šv. Rašte sakoma: „Jis mirė už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet Tam, kuris už juos mirė ir prisikėlė.” (2 Kor 5, 15)

Apie save

Apie save

Esu Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis” pastorė. Į šį Viešpaties pašaukimą atsiliepiau tautos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, būdama 20 metų mergina (1990 m. pradžioje)…
Skaityti toliau…

Užsisakyti naujienas

Mano knyga

Knyga

Savaitės skaitomiausi

Popular Posts

Archyvas

Archyvas

Tinklaraščio lankytojai