Šio tinklaraščio pranešimų skaičius: 852

Pastorės Anželikos tinklaraštis

30 metų apgintos mūsų LAISVĖS

2021 13 sausio | Trumpai

  1. Pradžia
  2. »
  3. Trumpai
  4. »
  5. 30 metų apgintos mūsų LAISVĖS

Jūs pažinsite TIESĄ, ir ji padarys jus LAISVUS. (Jn 8, 32)

Minime 30 – ties metų sukaktį, kai, sausio 13 dieną, pilietiškai apgynėme savo tautos LAISVĘ nuo okupacinio režimo agresijos. Sovietinė imperija siekė, nelyg faraono armija, kuri vijosi Izraelio tautą po Exodo iš vergovės, susigrąžinti tik prieš metus į laisvę ištrūkusią Lietuvos valstybę. Nors LAISVĖ dar buvo gležna, vis tik mes jau turėjome aiškiai pabudusę laisvės sąmonę, atgijusį širdies tikėjimą ir Dievu, ir laisva valstybe.

Apmąstydama sausio 13 d. visuomeninio sąmoningumo fenomeną, prisiminiau Jėzaus žodžius, kad Tiesos pažinimas padaro kiekvieną žmogų, o taip pat ir tautą laisvą. Tiesos akistata pažadina sąžinės balsą, laisvą mintį, vidinę sielos jėgą, kuri budina žmogaus ar tautos sąmonę. Kai suvokiame istorinę, dvasinę, asmeninės patirties Tiesą, tampame laisvi ir, žinoma, nesustabdomi. Tuomet galime pademonsturoti bebaimiškumą, tikėjimą, ryžtingumą ir stiprią dvasią.

Okupuotoje Lietuvoje, nors buvo sistemingai meluojama, neapsigavome ir nepalūžome, bet iššifravome ideologiškai paslėptą melą, žeminantį žmogiškumą, tautiškumą, krikščioniškumą. Suvokėme istorinę tiesą apie save, kaip tautą, kad buvome 1940 metais užgrobti agresinės sovietinės totalitarinės imperijos, po to penkis dešimtmečius okupacijoje niekinami, apiplėšiami, tremiami, trypiami bolševikinių sėbrų. Tačiau atgyjančios tautos išsilaisvinimo Sąjūdyje garsiai sakoma Tiesa apie grobuoniškus sovietų tikslus, nešė visiems vidinę laisvę. Atradę Tiesą, tapome nebesustabdomi.

Tiesos pažinimas keitė ir LIETUVOS PARADIGMĄ. Iš puse amžiaus pavergtos tautos virtome nepriklausoma modernia valstybe, iš ateistinės – dvasinga, tikinčia šalimi, iš tarybinės, komunistinės idealogijos doktrinų valdomos provincijos – demokratine Vakarų valstybe. Neįtikėtinas virsmas, reikalaujantis vidinės laisvės ir naujo vidinio matymo!

Poetas Tomas Venclova, dar būdamas disidentu užsienyje, kalbančiu apie Lietuvos nepriklausomybę, viename savo 1977 m. esė, primena, kokia tauta yra NEPRIKLAUSOMA: Nepriklausomi yra tik tie, kurie to nori, ir tai užsitarnauja savo aktyvumu – kitaip sakant, turi ir išsaugo savo „projektą“. Savo laisvos valstybės projektą ir viziją privalo turėti kiekviena šalis, taip pat gebėti apginti siekiamą laisvę bei siekti savo vizijos.

Sausio 13 d. buvo apgintas šis LAISVOS DEMOKRATINĖS LIETUVOS „projektas“. Kaip visuomenė, grėsmės akivaizdoje, apsijungėme ir pademonstravome, kad galime nesusipriešinti etniškai, religiškai, konfesiškai, idėjiškai, o pademonstruoti vienybės fenomeną, kiekvienam atliekant savo dalį ir paskirtį tame „projekte“. Skirtingi tapo viena, gindami kažką daugiau nei asmeniniai interesai – valstybės laisvę, demokratinius siekius.

Turėti LAISVĄ LIETUVĄ ir gyventi joje – tai didelė Dievo dovana bei turtas. Dėkojame Jam, kad Jis patikėjo mums šią dovaną! Te suteikia Viešpats išminties, kaip šį turtą saugoti bei toliau puoselėti!

Kitos publikacijos:

Išlikti laisviems

Išlikti laisviems

Tačiau netikriems broliams, paslapčia įslinkusiems iššnipinėti mūsų laisvę, kurią turime Kristuje Jėzuje, ir norintiems mus pavergti, - jiems nė valandėlei nenusileidome, kad Evangelijos tiesa pasiliktų su jumis. (Gal 2, 4-5) Sausio 13-oji – Lietuvos Laisvės gynėjų...

Kalėdinis sveikinimas

Kalėdinis sveikinimas

Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant Jo peties viešpatavimas, Jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis. (Iz 9, 6) Per gimimą mums duotas Kristus – Dievo Sūnus, kad atėjęs į kiekvieno žmogaus širdį...

Apie save

Apie save

Esu Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” pastorė. Į šį Viešpaties pašaukimą atsiliepiau tautos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, būdama 20 metų mergina (1990 m. pradžioje)…
Skaityti toliau…

Užsisakyti naujienas

Mano knyga

Knyga

Savaitės skaitomiausi

Popular Posts

Archyvas

Archyvas

Tinklaraščio lankytojai

Muzika poilsiui ir darbui