Šio tinklaraščio pranešimų skaičius: 914

Pastorės Anželikos tinklaraštis

Velykinė kelionė į save (II)

2018 10 kovo | Pastoraciniai užrašai, Straipsniai, Trumpai

  1. Pradžia
  2. /
  3. Straipsniai
  4. /
  5. Pastoraciniai užrašai
  6. /
  7. Velykinė kelionė į save...

Kartais gyvenime patiriame sunkumus, didesnius iššūkius, krizines situacijas. Jų metu lengvai gali būti pažeista savivertė. Tada įpuolame į kaltės ir gėdos jausmų verpetą, kuris dar labiau smukdo. Tuomet svarbu ieškoti būdų, kaip su Viešpties pagalba galėtume sustiprinti save.

Toliau tęsiame gilintis į savo orumą ir kelti savivertę šiame iki velykiniame laikotarpyje. Tai kasdienis 15 min. atokvėpis, kai pabūname su savimi Viešpatyje, atsakant į vieną užduotą klausimą, apmąstant Psalmės eilutę ir pasimeldžiant duotomis kryptimis. Stiprėkite, atsinaujinkite ir būkite laimingi!..

KELIONĖ Į SAVE SU PSALMĖMIS (II)

KOVO 11 D.

Atsakykite į klausimą:

Kaip galėtume save apibūdinti kitam maloniais ir gerais žodžiais? Kokie tai būtų žodžiai?

Psalmė:

Mano siela bus pasotinta kaip kaulų smegenimis ir riebalais, lūpos džiaugsmingai girs Tave. (Ps 63, 5)

Malda:

Viešpatie Dieve, tu pamaitini mano sielą Savo meile, Savo pasitikėjimu sustiprini mane. Leisk man atpažinti ir matyti gerąsias savo charakterio savybes, kurios naudingos visiems. Noriu džiaugtis ir vertinti tai, kuo mane apdovanojai bei jaustis reikalingu (-ga), naudingu (-ga). Amen!

KOVO 12 D.

Atsakykite į klausimą:

Kokie dalykai pripildo tavo vidų ir leidžia pasijusti atgijusiam?

Psalmė:

Aš girsiu Dievo vardą giesme ir dėkodamas aukštinsiu Jį. Tai matydami, linksminsis nuolankieji, ir atgys širdys tų, kurie ieško Dievo. (Ps 69, 30, 32)

Malda:

Dieve, mano Kūrėjau, Tu dovanojai man gyvybę ir ją nuostabiai palaikai. Saugok mane ir gaivink nuo pat ryto iki vakaro per visas gyvenimo dienas. Gaivink mane ir teik jėgų įvairiuose žemiškuose ir dvasiniuose dalykuose! Amen.

KOVO 13 D.

Atsakykite į klausimą:

Rask nuotrauką, kurioje esi nupaveiksluotas (-a). Atrask kažką gero, kas tau joje patinka, kuo gali pasidžiaugti savy?

Psalmė:

Tu mane globojai nuo pat gimimo, Tu saugojai mane nuo motinos įsčių. Aš nuolat girsiu Tave! (Ps 71, 6)

Malda:

Dieve, dėkoju, kad taip nuostabiai mane sukūrei, jog apdovanojai įvairiais talentais, unikaliu charakteriu, savita išraiška. Padėk man tai vertinti ir savęs nemenkinti, bet būti dėkingam už visas tavo geradarystes ir unikalias savybes. Amen.

KOVO 14 D.

Atsakykite į klausimą:

Kuo jaunesnis „Tu“ galėtum pasidžiaugti savimi, kuris esi dabar?

Psalmė:

Viešpatie Dieve, Tu esi mano viltis, mano pasitikėjimas nuo pat jaunystės. Neapleisk manęs senatvėje; nepalik, kai jėgos išseks! (Ps 71, 5, 9)

Malda:

Džiaugiuosi, Dieve, kad buvai su manimi nuo vaikystės iki dabar, iki brandos laiko. Daug kas pakito manyje, kai esu brandus (-i). Ačiū, kad leidai manyje subręsti tam, kas šiandien mane itin džiugina: meilė, atleidimas, ramybė, drąsa, ryžtas, išmanymas… pasiekimai. Amen.

KOVO 15 D.

Atsakykite į klausimą:

Ko savęs bijotum paklausti? Apie ką tau svarbu būtų dabar pakalbėti?

Psalmė:

Jis mūsų (mano) gyvybę išlaiko, neleidžia suklupti mūsų (mano) kojai. Tu ištyrei mus (mane), Dieve, apvalei mus (mane) ugnimi kaip sidabrą. (Ps 66, 9-10)

Malda:

Viešpatie, Tu mane ištyrei ir žinai visas mano mintis bei poreikius, pažįsti visas skaudžias situacijas ir aplinkybes, kurios žeidžia mano orumą. Atnešu Tau savo širdies skausmą ir, prašau, Jėzau, išgydyk mano vertę, sielos žaizdas aptvarstyk, kad širdis būtų laisva nuo skriaudos jausmo. Amen.

KOVO 16 D.

Atsakykite į klausimą:

Kokį nuostabiausią dalyką ar pastangą kada nors padarei, atlikai dėl savęs? Kuo esi padėjęs savo vidiniam „aš“?

Psalmė:

Jei nedorai elgtis būčiau ketinęs širdyje, tai Viešpats nebūtų išklausęs. Bet Dievas tikrai išklausė, Jis priėmė mano maldą. (Ps 66, 18-19)

Malda:

Viešpatie, dėkoju Tau, kad išmokei mane tirti savo širdį, sunkumuose paguosti, abejonėse drąsinti, neryžtingumo akimirką pakelti savo ryžtą. Trokštu Tavyje matyti ir suprasti, ko man labiausiai reikia skirtingu metu. Amen.

KOVO 17 D.

Atsakykite į klausimą:

Kada paskutinį kartą sau atleidai ir kokioje situacijoje?

Psalmė:

Dieve, siuntei gausų lietų ant savųjų, juo gaivinai suvargusius. (Ps 68, 9)

Malda:

Viešpatie Jėzau, Tu mane mokai atleisti sau ir kitiems, taip kaip Tu mums visiems atleidai prasižengimus ir leidai prie Tavęs priartėti, kai nebuvome to verti. Padėk Šventosios Dvasios pagalba kasdien atgaivinti atleidimo galią, kad gebėčiau atleisti mažesnius ir didesnius prasižengimus, pirma – sau, o po to ir kitiems. Amen.

KOVO 18 D.

Atsakykite į klausimą:

Ką galėtum pakeisti, kad pasijaustum laimingesnis?

Psalmė:

Tesidžiaugia ir tesilinksmina Tavyje visi, kurie ieško Tavęs, ir tesako: „Didis yra Dievas!“, kurie myli Tavo išgelbėjimą. (Ps 70, 4)

Malda:

Dieve, noriu pakeisti požiūrį į save ir į kitus, kad galėčiau linksmintis ir džiūgauti Tavyje. Man patiktų pakeisti gyvenimo kasdienybę, kai kurias nuotaikas ir aplinkybes, kurios smukdo ir neleidžia atsitiesti. Atleisk man, Viešpatie, mano kaltes ir vaduok mane iš nuodėmių! Amen.

KOVO 19 D.

Atsakykite į klausimą:

Ką, Tavo manymu, padarei, kad pasaulis aplink Tave būtų geresnis?

Psalmė:

Aš vilties nenustosiu, girsiu Tave vis labiau. Mano burna kalbės apie Tavo teisumą, skelbs visą dieną Tavo išgelbėjimą, nes aš nežinau jo ribų. Aš eisiu su Viešpaties Dievo jėga, minėsiu Tavo vieno teisumą. (Ps 71,14 – 16)

Malda:

Trokštu, Dieve, visa širdimi, kad pasaulis aplink mane būtų geresnis, šviesesnis, viltingesnis. Padėk man įgyvendinti savo paskirtį ir misiją, kuriai esu skirtas. Kad gyvenimas po manęs būtų nors truputį geresnis. Amen.

KOVO 20 D.

Atsakykite į klausimą:

Kaip galėtum sau suteikti šiandien pauzę: savo dvasiai, protui, emocijoms ir kūnui?

Psalmė:

Kaip elnė geidžia upelio vandens, taip mano siela geidžia Tavęs, o Dieve! Mano siela trokšta Dievo, gyvojo Dievo. Kada ateisiu ir pasirodysiu Dievo akivaizdoje? (Ps 42, 1-2)

Malda:

Lenkiuosi prieš Tave, Tėve, kuris teiki atgaivą mano dvasiai, emocijoms ir kūnui. Tu esi gyvybės upė, kuri gali pagirdyti ir gaivinti mane. Padėk man atrasti laiko pauzėms, kad jų metu kokybiškai atgaučiau jėgas. Noriu mokėti vertintini tas atokvėpio akimirkas, kurios man yra būtinos. Padėk jas saugoti ir puoselėti. Amen.

0 Comments

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Array

Kitos publikacijos:

PAUKŠČIŲ PAVASARIS

PAUKŠČIŲ PAVASARIS

Guluos su paukščių gaidomis
Keliuos su giesmėmis kas rytą
Meldžiuos, skaitau, darbuojuos…
Giedojimas vis kyla debesin
Parskridę poromis, pasklidę
Ruošia lizdus
Saviems vaikams…

KRISTUS PRISIKĖLĖ!

KRISTUS PRISIKĖLĖ!

MIELI BROLIAI IR SESĖS,

šiandien švenčiame didžiausią stebuklą iš visų stebuklų – KRISTAUS PRISIKĖLIMĄ. Šv. Rašte sakoma: „Jis mirė už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet Tam, kuris už juos mirė ir prisikėlė.” (2 Kor 5, 15)

Apie save

Apie save

Esu Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis” pastorė. Į šį Viešpaties pašaukimą atsiliepiau tautos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, būdama 20 metų mergina (1990 m. pradžioje)…
Skaityti toliau…

Užsisakyti naujienas

Mano knyga

Knyga

Savaitės skaitomiausi

Popular Posts

Archyvas

Archyvas

Tinklaraščio lankytojai