Šio tinklaraščio pranešimų skaičius: 914

Pastorės Anželikos tinklaraštis

Kas yra Šventoji Dvasia? | Klausimai – atsakymai

2014 8 kovo | Klausimai - atsakymai

  1. Pradžia
  2. /
  3. Klausimai - atsakymai
  4. /
  5. Kas yra Šventoji Dvasia?...

TrejybeŠtai vienas, labai trumpas, internetinės svetainės (www.btz.lt) lankytojo klausimas:
Kas yra Šventoji Dvasia?

***********

Tai nors trumpas, bet labai platus ir neišsemiamas klausimas, nes liečia Dievo Trejybės doktriną. Sisteminėje krikščionių teologijoje yra ištisas pneumatologijos mokymas – mokslas apie Šv. Dvasią. Vien Ją pažinti ir suprasti Jos veikimą neužtektų viso gyvenimo.

Nuo seniausių bažnyčios laikų Šv. Dvasia yra išpažįstama trečiuoju Dieviškos Trejybės asmeniu. Antai Augustinas, vienas iš bažnyčios tėvų (4 – 5 a. po Kr.) rašė: „Pažinau Tave, vienintelį gyvą ir tikrąjį Dievą, Tėvą ir Sūnų, ir Šv. Dvasią, trijuose Asmenyse, bet vieną prigimtyje. Jį, vienintelį tikrąjį Dievą išpažįstu, lenkiuosi ir šlovinu visa širdimi. Jis nemirtingas, nekintantis, neaprėpiamas; vienintelė šviesa, vienintelė duona, vienintelis gyvenimas“ (ištrauka iš Augustino „Tikrojo tikėjimo išpažinimo“). Šv. Dvasia yra Dievas, kaip Tėvas ir Sūnus yra Dievas. Aukščiau minėtame išpažinime Augustinas tai išreiškia šiais žodžiais: „Pažinau Tave, vienintelį ir tikrąjį Dievą, Šv. Dvasią, iš Tėvo išėjusią, tos pačios prigimties kaip Tėvas ir Sūnus, mūsų Guodėją ir Užtarėją…>“.

Krikščionys išpažįsta ir garbina ne tris Dievus, bet vieną trijuose Asmenyse. Nei vienas iš jų nėra aukštesnis ar mažesnis. Tikime, kad kiekvienas turi atskirus uždavinius ir tikslus, tačiau sudaro vientisą dievybės visumą. Tai didelė paslaptis -Trejybės Asmenų veikimas kaip vieno Dievo. Kaip pavyzdį galėčiau pateikti žmogaus išgelbėjimą: Tėvas patraukia (niekas negali ateiti pas Sūnų, jei Tėvas jo nepatrauks), Sūnus gelbsti (kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą), Dvasia atgimdo ir pripildo (kas negims iš naujo, iš vandens ir Dvasios, neregės Dievo karalystės).

Kadangi Šv. Dvasia yra Dievas, Ji – amžina. Jos veikimą pripažįstame visais Biblijos laikais išganymo plane, žmonijos istorijoje. Ji veikė žemės bei pasaulio sukūrime ir veiks eschatologinės karalystės kūrime. Senojo Testamento laikotarpiu Dvasia nužengdavo ant tam tikrų asmenų (teisėjų, pranašų, karalių), kuriuos pripildydavo jėga atlikti tam tikrus darbus. Nuo Sekminių dienos prasidėjo nuostabi Šv. Dvasios epocha. Ji ne tik nužengė kaip ST, bet ir apsigyveno kiekviename atgimusiame žmoguje.

Mūsų dienomis Šv. Dvasios funkcijos ir uždaviniai yra daugeriopi. Sunku įsivaizduoti krikščionio ir Kristaus bažnyčios gyvenimą be Jos. Ji dalyvauja žmogaus atgimime (Jn 3, 5-6), Ji įtikina dėl nuodėmės pasaulį (Jn 16, 8), Dvasia apreiškia ir moko dvasinių tiesų (Jn 14, 26; 1 Kor 2, 10-12), Ji užtikrina mūsų išgelbėjimą (1 Jn 5, 13-14); Dvasia šlovina Jėzų (Jn 16, 14; 1 Kor 12, 3), Ji guodžia sunkumuose (Jn 14, 16), Ji teikia sugebėjimus ir galią liudyti apie Kristų (Apd 1,5,8), Dvasia padeda melstis (Ef 6, 18; Rom 8, 26), Dvasia teikia dovanas kiekvienam tikinčiam bendruomenės ir visuomenės labui (1 Kor 12, 4, 7-11), Ji veda Dievo vaikus pagal Dievo valią (Rom 8, 14), Dvasia subrandina Dievo karalystės vaisius tikinčiuosiuose (Gal 5, 22-23), Šv. Dvasia veikia ir kalba tikinčiojo gyvenime per Dievo žodį (Ef 6, 17)… Taigi Šv. Dvasia ir Jos pagalba kasdien reikalinga krikščioniui ir Kristaus bažnyčiai.

Pastorė Anželika Krikštaponienė

0 Comments

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Array

Kitos publikacijos:

Kodėl reikalingas Adventas? | Klausimai – atsakymai

Kodėl reikalingas Adventas? | Klausimai – atsakymai

Kodėl reikalingas Adventas? Kur parašyta Naujojo Testamento tekstuose, kad kažkas švęstų katalikiškas šventes?.. Man liūdna … Ar dėl to Kristus mirė, kad Jo mokiniai atkristų į katalikiškas tradicijas? (Saulius, vardas pakeistas) Sveikas, Sauliau,Neliūdėkite. Verčiau...

Apie save

Apie save

Esu Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis” pastorė. Į šį Viešpaties pašaukimą atsiliepiau tautos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, būdama 20 metų mergina (1990 m. pradžioje)…
Skaityti toliau…

Užsisakyti naujienas

Mano knyga

Knyga

Savaitės skaitomiausi

Popular Posts

Archyvas

Archyvas

Tinklaraščio lankytojai