Šio tinklaraščio pranešimų skaičius: 919

Pastorės Anželikos tinklaraštis

Apmąstant Velykų savaitę. Didysis Penktadienis – Atperkamosios aukos slėpinys

2023 7 balandžio | Refleksijos, Trumpai

  1. Pradžia
  2. /
  3. Trumpai
  4. /
  5. Refleksijos
  6. /
  7. Apmąstant Velykų savaitę. Didysis...

Didysis Penktadienis, arba anglosaksų šalyse dar vadinamas Geruoju penktadieniu (Good Friday), yra Kristaus pasijos ir kryžiaus mirties diena. Tą Paschos dieną, kaip buvo įprasta, aukštieji kunigai šventykloje aukojo atpirkimo avinėlį. Tai ilgaamžis Kristaus įvaizdis, išpranašautas Senojo Testamento pranašystėse apie Mesiją, aukaujantį savo gyvybę už žmonijos nuodėmę. Nuo vyriausiojo kunigo Kajafo “rankos”, t.y. jo pasakymu, Kristaus gyvybė buvo atiduota kryžiaus keliui: “Geriau, kad vienas žmogus mirtų už visą tautą…” (Jn 18, 14)

Kristaus kančios kelias įkūnijo visą žmonijoje esančią neteisybę, patiriamą skausmo ir kančios gelmę. Žiūrėdamas į kenčiantį Kristų, kiekvienas žmogus gali atrasti lašelį savo patirto skausmo, neteisybės širdgėlos, kentėjimo sunkumo. Todėl Jėzaus pasija yra giliausias tikėjimo tvirtumo ir Dievo meilės atspirties taškas kiekvienam, kas ieško tiesos, tikrumo, meilės. Kančios kelias taip pat paliečia tikinčiųjų giluminius širdies jausmus Dievui bei įkvepia ne vieną menininką, rašytoją, tapytoją, dramaturgą ar scenaristą perteikti Kristaus dramos patirtį ir emocines įžvalgas.

***
Po Paschos vakarienės, Kristus žengė kančios keliu… Nakčia eidamas į Getsemanės sodą melstis, rengė savo mokinius būsimiems kentėjimams, o ypač Petrą, kuris po kelių valandų išsižadės Viešpaties tris kartus aukščiausio kunigo namo kieme. Būsima kančios nuojauta slėgė ir patį Jėzų. Agonijoje Jėzus meldėsi Tėvui, prakaitas varvėjo per kaktą žemėn kraujo lašais… Tai sunkiausia akimirka Jėzui, kada Jis priėmė Tėvo valią – sutiko gerti iš kančios taurės. Netrukus minia atėjo suimti Jėzų, pabučiavimu buvo išduotas, o Jis parodė meilę išdavikui Judui ir neleido savo mokiniams smurtauti, ginti Jį kalaviju, bet laisva valia Save pavedė suėmėjams. Tuo tarpu sutrikę ir išsigandę mokiniai pabėgo, išsisklaidė nakties tamsoje.

Jėzų vedė pas aukštuosius kunigus, karalių Erodą ir romėnų valdininką Pilotą. Kunigai, pasitelkę netikrus liudytojus, ieškojo kuo Jį apkaltinti pagal žydų Įstatymą ir pasmerkti mirties bausme. Ištardę, siuntė pas vietinį karalių Erodą. Erodas pasityčiojęs iš Jėzaus, kaip žydų karaliaus ir stebukladario, siuntė pas Pilotą – to meto romėnų valdytoją. Pilotas nenorėjo Jėzaus nuteisti ir siekė išsisukti nuo bausmės įvykdymo, bet spaudžiamas aukštųjų kunigų ir jų sukurstytos gausios minios, priėmė sprendimą – Paschos proga paleisti į laisvę plėšiką Barabą, o Jėzų nuplakdinti ir nukryžiuoti.

Nukryžiavimo kelias buvo lydimas patyčių, smūgių ir plakimo – žemiausių žmonių instinktų išraiškos. Priešingai tam elgesiui, Kristus ėjo romiai, kaip Dievo Avinėlis, kančios keliu… pavesdamas savo gyvybę į Dievo Tėvo rankas… Mūsų nuodėmės, negalios ir negandos krito ant Jo kūno žaizdomis, kirčiais, pažeminimu ir išniekinimu. Kristus užnešė žmonijos blogį ant kryžiaus. Kai kurie stovėję Kryžiaus papėdėje ir šalia buvęs nukryžiuotas nusikaltėlis, patikėjo, kad Jis buvo Dievo šventasis, nekaltai pasmerktas nukryžiuoti.
Išsipildė Jėzaus žodžiai: “O Aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs”. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Jam reikės mirti.” (Jn 12,32-33)

Šiandien – Didįjį Penktadienį – ne vienas žvelgia dėkingu tikėjimo ir meilės žvilgsniu į pakeltąjį nuo žemės Kristų, iš kurio kiekvienam tikinčiam ateina sielos išgelbėjimas ir išgydymas nuo “mirtinos ligos”, kaip pastebėjo danų teologas ir filosofas Kierkegaardas, sielos negandos – nuodėmės. Nuodėmių atleidimas veda mus į tikrąją Velykų prasmę – dvasinio prisikėlimo džiaugsmą naujam gyvenimui su Dievu!

“O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliais”. (Rom 5, 8)

Klausimas apmąstymui:
Kaip manote, kokios jūsų sielos blogio prigimties išraiškos, vidinės silpnybės, neįveikiamos ydos buvo kartu su Kristumi prikaltos ant kryžiaus? Kaip mirę kartu su Kristumi nuodėmės blogiui, gyvename gėriui?

Malda:
Mano Jėzau, mano brangus Atpirkėjau, dėkoju Tau, kad kentėjai už mane, nešei mano nuodėmes – mano didžiausią sielos ligą, netyrumą, širdies tuštumą ir kreivumą ant kryžiaus. Mąstydamas / ma apie Tavo kančios kelią ir tikėdamas / ma juo patiriu atgailą ir vidinį išvadavimą iš nedorumo, ydingumo pančių. Kai tikėjimo akimis žvelgiu į Tave, Tu kaskart Savo auka apvalai mane ir keiti, kurdamas manyje naują – geresnį, tikresnį, jautresnį žmogų. Lenkiuosi prieš Tave… Amen

0 Comments

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos publikacijos:

SEKMINĖS SU JAUNIMU ’24

SEKMINĖS SU JAUNIMU ’24

Gegužės 19 d., įvyko Sekminių šventė Šiauliuose. Aštuntus metus iš eilės Šiaulių skirtingų krikščionių bažnyčių tinkintieji kartu džiugiai sutinka Šventosios Dvasios nužengimo šventę atviroje miesto erdvėje (Skvere prie miesto savivaldybės).

PAUKŠČIŲ PAVASARIS

PAUKŠČIŲ PAVASARIS

Guluos su paukščių gaidomis
Keliuos su giesmėmis kas rytą
Meldžiuos, skaitau, darbuojuos…
Giedojimas vis kyla debesin
Parskridę poromis, pasklidę
Ruošia lizdus
Saviems vaikams…

Apie save

Apie save

Esu Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis” pastorė. Į šį Viešpaties pašaukimą atsiliepiau tautos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, būdama 20 metų mergina (1990 m. pradžioje)…
Skaityti toliau…

Užsisakyti naujienas

Mano knyga

Knyga

Savaitės skaitomiausi

Popular Posts

Archyvas

Archyvas

Tinklaraščio lankytojai