Šio tinklaraščio pranešimų skaičius: 919

Pastorės Anželikos tinklaraštis

Šventojo Rašto skaitiniai Advento laikotarpiui

2022 29 lapkričio | Trumpai

  1. Pradžia
  2. /
  3. Trumpai
  4. /
  5. Šventojo Rašto skaitiniai Advento...

Įžengėme į patį gražiausią metų laikotarpį, kai žiemos tamsoje ieškome vidinės šviesos, šilumos, o mūsų miestuose sušvinta aibė žybčiojančių lempučių, atsispindinčių sniego baltume. Švenčių šurmulyje laukiame ramybės. Vėl naujai ieškome dvasinio stebuklo.

Švenčiant Adventą ir laukiant Kalėdų tikintieji nurimsta sielose atskirdami save ypatingam maldos laikui, susitinka grupelėse, lanko pamaldas. Šiame laike skaito ir aktualiai apmąsto Biblijos tekstus, meldžiasi, gieda kalėdines giesmes ir uždega žvakes ant Advento vainiko,.. laukia Dievo artumo, vidinės ramybės, išgydymo, sielos šviesos ir džiaugsmo.

Krikščionys Advento metu skaito gausius Šventojo Rašto skaitinius, kurie atskleidžia, kaip Senojo Testamento pirmtakai, pranašai, karaliai paruošė kelią ateinančiam Mesijui, o Naujojo Testamento apaštalai, laukia To, kuris vėl ateis.

Jūsų maldingiems apmąstymams pateikiu Advento skaitinius keturioms savaitėms iki Kalėdų.

Pirmosios savaitės skaitiniai

Iš Judo nebus atimtas skeptras nė valdžia iš jo palikuonių, kol ateis siųstasis, kuriam paklus tautos. Jis riša prie vynmedžio savo asilaitį ir prie geriausio vynmedžio savo asilės jauniklį; jis plaus vyne savo drabužį ir vynuogių sultyse – apsiaustą. (Pr 49, 9-10)

Dar prieš tai man pasirodė Viešpats, sakydamas: „Aš amžina meile tave pamilau, todėl esu tau ištikimas. Aš atstatysiu tave, Izraelio mergaite. Tu vėl pasipuoši būgneliais ir linksmai šoksi su besidžiaugiančiais.“ (Jer 31, 3-4)

Malonė ir ramybė jums nuo To, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina ir nuo septynių dvasių, esančių prieš Jo sostą, ir nuo Jėzaus Kristaus, ištikimojo Liudytojo, mirusiųjų Pirmagimio, žemės karalių Valdovo. Tam, kuris pamilo mus ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes,
Ir padarė iš mūsų karalystę bei kunigus savo Dievui ir Tėvui, – Jam šlovė ir galybė per amžių amžius! Amen.
Štai Jis ateina su debesimis, ir išvys Jį kiekviena akis, net ir tie, kurie Jį perdūrė; ir dėl Jo raudos visos žemės giminės. Taip, amen! (Apr 1, 4-7)

Antrosios savaitės skaitiniai

Aš Jį matysiu, bet ne dabar, į Jį žiūrėsiu, bet ne iš arti. Žvaigždė užtekės iš Jokūbo giminės, skeptras pakils Izraelyje. (Sk 24, 17)

Kelkis ir šviesk, Jeruzalė, nes tavo Šviesa ateina ir Viešpaties šlovė tau šviečia.
Štai tamsa padengs žemę ir tautas, bet Viešpats pakils virš tavęs ir Jo šlovė bus matoma tavyje.
Tautos ir karaliai ateis prie Tavo šviesos spindesio.
Pakelk savo akis ir apsižvalgyk aplinkui! Jie visi renkasi pas tave: tavo sūnūs ateina iš toli, tavo dukterys atnešamos ant rankų.
Tu tai matysi ir spindėsi iš džiaugsmo; Tavo širdis sudrebės ir išsiplės, kai jūros pilnybės gręšis į Tave ir pagonių stiprybė ateis pas Tave.
Daugybė kupranugarių ateis pas Tave iš Midjano, Efos ir Šebos, atnešdami aukso bei smilkalų, ir skelbs didingus Viešpaties darbus. (Iz 60, 1-6)

Trečiosios savaitės skaitiniai

Pats Viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė taps nėščia, pagimdys sūnų ir pavadins Emanueliu. (Iz 7, 14)

Kas patikės mūsų skelbimu? Ir kam buvo apreiškimo Viešpaties ranka?
Jis išaugs Jo akivaizdoje kaip gležnas augalas, kai šaknis iš sauso žemės. Neturi Jis nei išvaizdos, nei patrauklumo, kai žiūrime į Jį, nėra jokio grožio, kuris mus prie Jo trauktų. (Iz 53, 1-2)

Atpirkėjas ateis į Sioną ir pas tuos, kurie atsitrauks nuo nusikaltimų Jokūbe“, – sako Viešpats.
Tai mano sandora su jais, – sako Viešpats. – Mano Dvasia, kuri ant tavęs, ir mano žodžiai, kuriuos tau daviau, nepaliks tavęs nei tavo vaikų, nei vaikaičių nuo dabar ir per amžius. (Iz 59, 20-21)

Ketvirtosios savaitės skaitiniai

Ar Raštas nesako, jog Kristus ateis iš Betliejaus, iš kur kilo Dovydas. (Jn 7, 42)

O tu, Efrata – Betliejau, nors esi mažas tarp Judo miestų, bet iš tavęs kils Tas, kuris bus valdovu Izraelyje. Jo kilmė siekia pradžios laikus, amžinybės dienas.
Jis stovės ir ganys juos Viešpaties galia ir Viešpaties, savo Dievo, vardo didybe. Jie saugiai gyvens, nes Jis bus didis iki žemės pakraščių.
Jis bus taika. (Mch 5, 2, 4, 5a)

Staiga jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos apšvietė Viešpaties šlovė. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai.
Šiandien Dovydo mieste jums gimė Gelbėtojas. Jis yra Viešpats Kristus.
Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą ir paguldytą ėdžiose“.  (Lk 2, 9-12)

0 Comments

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos publikacijos:

SEKMINĖS SU JAUNIMU ’24

SEKMINĖS SU JAUNIMU ’24

Gegužės 19 d., įvyko Sekminių šventė Šiauliuose. Aštuntus metus iš eilės Šiaulių skirtingų krikščionių bažnyčių tinkintieji kartu džiugiai sutinka Šventosios Dvasios nužengimo šventę atviroje miesto erdvėje (Skvere prie miesto savivaldybės).

PAUKŠČIŲ PAVASARIS

PAUKŠČIŲ PAVASARIS

Guluos su paukščių gaidomis
Keliuos su giesmėmis kas rytą
Meldžiuos, skaitau, darbuojuos…
Giedojimas vis kyla debesin
Parskridę poromis, pasklidę
Ruošia lizdus
Saviems vaikams…

Apie save

Apie save

Esu Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis” pastorė. Į šį Viešpaties pašaukimą atsiliepiau tautos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, būdama 20 metų mergina (1990 m. pradžioje)…
Skaityti toliau…

Užsisakyti naujienas

Mano knyga

Knyga

Savaitės skaitomiausi

Popular Posts

Archyvas

Archyvas

Tinklaraščio lankytojai