Tegu mūsų gatvėse nesigirdi skundų

…Tegu mūsų gatvėse nesigirdi skundų. (Ps 144, 14)

Žmonėms būdinga skųstis dėl gyvenimo patirčių, darbo sąlygų, bažnytinės ar valstybinės situacijos. Tai, išties, labai retas reiškinys, kai žmogus nesiskundžia. Juk žmogus būna dažniau nepatenkintas nei patenkintas, laimingas ir laisvas vidumi.

Mūsų gatvėse ir namuose dažniau skamba skundai: nepatenkinti skundžiasi sunkiu gyvenimu, priekaištauja politikams, sielojasi dėl neteisybės ar biurokratijos, skundžiasi ligomis, negandomis ir nusikaltimais… Gatvės pripildytos meilės ir džiaugsmo tegali būti tik Dangaus karalystėje, kai žmogus gyvena visiškoje harmonijoje su Dievu, su savo vidumi ir su artimu. Dangiškojo miesto gatvėse tikrai nesigirdės nė skundo, nė dejonės, nes kas buvo praėjo. Neliko mirties ir skausmo…prakeikimo, pavydo ir pykčio…

Vis tik ir čia žemėje svarbu matyti, kad Dievo karalystės sėkla jau yra pasėta mūsų širdyje per tikėjimą Jėzumi – Dievo Sūnumi, kuris apreiškia patį Dievą, Jo gailestingą santykį į žmogų. Kiekvienas Dievo miestas, Kristaus bendruomenės, stiebiasi ir auga atgimusioje dvasioje. Tad mūsų širdies miesto gatvėse gali įsivyrauti taika ir ramybė. Taikos metas yra artėjančios amžinos gerovės ir ramybės pranašas. Kuomet karai liaujasi širdyje, nurimsta ir skundo gaida. Dažnai skundžiame kitus, kai patys esame ne taikoje su kitais ir su savimi. Skundžiame, nes geidžiame, pavydime, kariaujame ir varžomės. Tuo tarpu psalmininkas meldžia harmoningų santykių Dievo mieste. Tegul nebeteka skundų srovės Dievo tautos gretose, o Dievo miesto gatves ir skersgatvius te užpildo neveidmainiška Šventosios Dvasios meilės srovė. Melskimės ir laiminkime vieni kitus, giedokime padėkos ir gyriaus giesmes Viešpačiui, linkėkime ramybės iš visos širdies vieni kitiems ir tarpusavio santykių klimatas keisis. Tegul Jo šviesa apšviečia mus visus!

Dalinkimės:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.