Ar vaikai gali dalyvauti Duonos laužyme? | Klausimai – atsakymai

duonos_lauzymasSveiki, esu tikinti ir krikštyta vandenyje. Turiu klausimą, ar mano vaikai (nepilnamečiai) gali dalyvauti Duonos laužyme?

Lina, 42 metai, Mažeikiai

***********

Miela Lina, dėkoju Jums už klausimą. Deja, į jį negalima vienareikšmiškai atsakyti. Bažnyčios istorijoje Viešpaties Vakarienės arba Eucharistijos klausimu vyko ir tebevyksta daug įvairių diskusijų, poleminių debatų: ką ji reiškia, kada ir kaip ją galima priimti, kas ją gali teikti? Nėra prieita prie vienos nuomonės, bendro atsakymo ir sutarimo, būdingo visoms bažnyčioms. Todėl kiekviena bažnyčia ir konfesija šiuo klausimu turi savo pasitvarkymą bei veikia pagal joje priimtus vidinius kanonus, kurie remiasi skirtingomis Rašto interpretacijomis ir įvairiomis Bažnyčios tradicijomis.

Tačiau viena yra aišku, kad kiekviena bendruomenė, pasiremdama apaštalo Pauliaus žodžiais: Kas valgo ir geria nevertai, Viešpaties kūno neišskirdamas, tas valgo ir geria sau pasmerkimą (1 Kor 11, 29), savo tikinčiuosius skatina dalyvauti Viešpaties Vakarienėje pagarbiai ir oriai. Dėl to tikintiesiems keliamos skirtingos sąlygos. Vienos bažnyčios reikalauja, kad Eucharistijos dalyvis būtų tyros sąžinės ir priėjęs pas kunigą išpažinties, kitos pabrėžia vandens krikšto svarbą, trečios kelia širdies tikėjimo ir priklausymo bendruomenei sąlygas. Dėl vaikų ir jaunimo dalyvavimo Viešpaties Vakarienėje taip pat nėra vieningo mokymo ir nusistatymo.

Kadangi Lietuvos krikščionybė yra nevienalytė, mūsų tautoje gyvuoja daug įvairių krikščioniškų bažnyčių ir konfesijų. Tad paraginčiau Jus, Lina, dėl savo vaikų kreiptis į bažnyčios, kuriai priklausote, pastorių, kunigą ar dvasininką. Jis patikslins ir geriausiai paaiškins, kokia yra Viešpaties Vakarienės samprata ir kokių nuostatų laikomasi toje bažnyčioje.

Gerbdami tarnų Viešpatyje triūsą, laikykitės savo bažnyčios ganytojo patarimų bei puoselėjamos tvarkos, ir ramybės Dievas bus su Jumis.

Malonės Jums ir Jūsų namiškiams,
Pastorė Anželika Krikštaponienė

Dalinkimės:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.