Moterys dvasininkės apie moteriškumą ir lygiateisiškumą

Kovo 8 d., Tarptautinė moters diena, yra puiki proga pažiūrėti į moteriškumą moterų dvasininkių akimis ir leisti joms prabilti lygiateisiškumo, krikščioniškojo feminizmo temomis. Lietuvoje tikinčiųjų aplinka yra gana konservatyvi ir dažnai nuožmi, “žiauri” feminizmo temai, todėl kenčia nuo ksenofobijos (kitoniškumo baimės) bei „demonizuoja“ lygiateisiškumo ir feminizmo sąvokas, jų keliamus visuomenei aktualius klausimus.

Ilgus metus tarnaudama pastore bei kartais rašydama spaudoje lygiateisiškumo temomis, matau, kaip dažnai krikščionys vis dar mąsto stereotipiškai, nesąmoningai  saugoja Tertulijono (II-III a.) – pirmojo teologo, rašiusio lotynų kalba, požiūrį į moterį, kaip Ievos prototipą, puolusią būtybę, kuri gali būti „išganyta“ tik per vyro valdžią. Toks požiūris dalyje evangelinių bažnyčių šiandien teisėtai vadinamas Nuopolio teologijos (Pr 3) ir patriarchalinės kultūros požiūriu į moterį. Santykis į veiklias, vadovaujančias, kūrybingas ir tarnaujančias moteris gali keistis tik tada, kai bažnyčia pradės išsivaduoti iš klaidingų, neretai fundamentalistinių ir ekstremistinių Šventojo Rašto interpretacijų bei nuodugniau susipažins su egalitarine teologija, Lietuvos tarpukario istorijos moteriškaisiais judėjimais. Antai, 1905 m. įsikūrusiame Lietuvos moterų susivienijime – neformaliame judėjime aktyviai dalyvavo bajorės, knygnešės, rašytojos, mokyklų įkūrėjos, katalikės, kultūrininkės. Dažniausiai tarpukario feministinis palikimas, tame tarpe ir krikščioniškas, yra visiškai nežinomas. Taip pat noriu pastebėti, kad šiandien svarbu pačioms moterims žinoti egalitarinius / lygiateisiškumo teologinius argumentus Šventajame Rašte, savo istorinį paveldą, bei vaduotis iš stereotipinių baimių.

Kovo 8 d. proga sveikinu visas Viešpaties tarnaites, kurios tradiciškai sudaro 2/3 visų bažnyčios lankytojų, ir nuostabiai atlieka patarnavimus skirtinguose bažnyčių statusuose ir sferose: vyskupėmis, pastorėmis, teologėmis, misionierėmis, diakonėmis, edukologėmis, sielovadininkėmis, šlovintojomis ir maldininkėmis.

SVEIKINU JUS MOTERYS, SESERYS VIEŠPATYJE! BŪKITE DRĄSIOS IR GAUSIAI APDOVANOTOS MALONĖMIS!

Iš moterų lūpų moterims:

Pastorė Christina Lee – pirmoji korėjiečių-amerikiečių moteris, ordinuota Episkopalų bažnyčios kunige, pabrėžė didelę vertybę matyti moteris taip, kaip jas vertino ir matė Jėzus:

Man kaip krikščionei krikščioniškasis feminizmas yra Jėzaus požiūris, t. y. tai, kaip moterį vertino pats Kristus. Asmeniškai mane labai liečia, kai Evangelijose matau, kaip Jėzus pagarbiai elgėsi su moterimis. Tuo tarpu tai buvo laikas ir kultūra, kurioje moterys viešoje erdvėje buvo „nematomos“, „nevertinamos“ ir „negirdimi“ jų balsai. Bet Jėzus jas matė, kalbėjo su jomis, kvietė būti mokinėmis ir siuntė skelbti evangeliją. Dievas jas gerbė ir giliai jas mylėjo. Jei bažnyčia šiandien sektų Jėzaus pavyzdžiu ir elgtųsi, kaip Jis elgėsi su moterimis, ji pati sveiktų ir galėtų gydyti pasaulį. Kai kiekviena dalis sustiprėja, visas kūnas klesti.

Vyskupė Minerva G. Carcaño – pirmoji ispanų kilmės moteris ordinuota vyskupe Jungtinėje metodistų bažnyčioje, kalba apie tai, kaip Dievas apdovanoja moteris:

Būdama krikščionė dvasininkė, aš žiūriu į feminizmą kaip į įsipareigojimą moterims, turinčioms galimybę visiškai būti tuo, kaip Dievas mus sukūrė. Visa kūrinija leidžia mums suvokti nuostabų Dievo kūrybiškumą visame jo grožyje, jo potenciale ir kūrinių tarpusavio ryšyje. Dievas gausiai apdovanojo moteris atskirai (individualiai) ir kolektyviai (visuomeniškai). Bažnyčia yra atsakinga priminti pasauliui kiekvienos gyvybės šventumą, įskaitant ir moterų. Kai moterys kenčia dėl lyties diskriminacijos, kiekvienas visuomenės narys kenčia negaudamas to, ką apdovanotosios moterys gali atnešti ir duoti šiam pasauliui.

Kunigė Winnier Varghese – ordinuota Niujorko Trejybės Wall Street bažnyčios pastorė, atsiliepia apie lyčių lygybę :

Kaip krikščionė, manau, kad feminizmas patikrina mūsų tikrovės suvokimą, ar mes suvokiame, kad Evangelijos žinia yra žinia apie lygybę tarp visų žmonių Dievo akyse. Jei mes tikime, kad esame lygiaverčiai Dievo akyse, turime siekti ir darbuotis, kad būtent toks lygiateisiškumas taptų realybe pasaulyje, kuriame mes gyvename. Tam turi įtakos, kaip merginos ir moterys supranta savo visišką žmogiškumą bei orumą, taip pat kaip visi žmonės supranta moterų vertę ir orumą, kurį, deja, istoriškai bažnyčia smarkiai paveikė neigiamai.

Šaltinis HuffPost.

Dalinkimės:

2 komentarai

  1. AČIŪ. BŪKITE PASVEIKINTA IR PALAIMINTA, MIELA ANŽELIKA. DŽIAUGIUOSI, KAD ESATE?

    JŪRATĖ SU DIEVO MALONE.

    • Dėkoju Jums, miela Jūrate, už nuolatinį ryšį ir palaikymą! Labai tai vertinu! 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.