Šio tinklaraščio pranešimų skaičius: 780

Pastorės Anželikos tinklaraštis

Laimės dieną laimė Viešpatyje

2019 20 kovo | Trumpai

  1. Pradžia
  2. »
  3. Trumpai
  4. »
  5. Laimės dieną laimė Viešpatyje

Šiandien, kovo 20 d., pasaulyje minima Tarptautinė laimės diena. Visuomeninės ir bendruomeninės grupės įvairiai ją pažymi. Vieni, žavisi kiekvienos dienos stebuklu, kaip antai, kiekvienu stebuklu, kuris įvyksta kas akimirką mūsų kūnuose: akys regi nuostabias spalvas ir formas, ausys girdį neįtikėtinus garsus, mes užuodžiame kvapniausius kvapus… tai laimė.

Kiti, atkreipia dėmesį į artimus santykius šeimoje, kurie mus padaro laimingus kasdieną. Treti, džiaugiasi laime gamtos prieglobstyje, patirdami kūrinijos ramybę ir gyvastingumą. Ketvirti, leidžia laiką su draugais ir gaivina sielą bendraminčių rate. Dar kiti, džiūgauja darydami gera, prisidėdami ekologinėse arba socialinėse akcijose savo pagalba, kuri paliečia ir gamtos žaizdas, ir kenčiančių, liūdinčių žmonių širdis. LAIMĖ turi daug pusių, ji yra daugiabriaunė. Ne visada lengva ją suprasti, arba ją „pagauti“ ir išlaikyti savo gyvenime, kasdienybėje.

Kitą kartą tenka ne mažai paplušėti su savo mintimis, savijauta, įveikti gyvenimo sunkumus, išgydyti trauminius patyrimus, kad jaustumės laimingi. Čia nepamainomą vaidmenį atlieka Dievas, mūsų Kūrėjas, kuris sukūrė žmogaus kūną ir dovanojo sielą – Savo kvėpavimą. Jis pažįsta mus geriausiai, taip kaip Meistras puikiai išmano savo net pačio sudėtingiausio gaminio subtiliausius mechanizmus. Susitikti su savo Kūrėju, pažinti Dievą – tai atrasti giluminį laimės ir dvasingumo šaltinį. Jis yra niekada neišsenkanti Laimė ir Džiaugsmas. Šventasis Raštas sako, kad Jis yra ne tik žmogaus, bet ir tautos laimės srovė: Tegul mūsų gatvėse nesigirdi skundų. Laiminga tauta, kuri taip gyvena, laiminga tauta, kurios Dievas yra Viešpats! (Ps 144, 14b, 15) Visuomeninė laimė, kylanti iš teisingo bendro gyvenimo, darbo, kūrybos, kai yra mylimas Dievas, kai tautos žmonės gyvena dvasinį gyvenimą.

Ką gi Šventasis Raštas kalba dar apie laimę? Paskaitykime bent kelias citatas Laimės dienos proga. Gal būt kažkuri iš šių eilučių prabils itin asmeniškai mūsų širdims:

Tu parodysi man gyvenimo kelią, Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – malonumai per amžius. (Ps 16, 11)

Gėrėkis Viešpačiu, ir Jis suteiks tau, ko geidžia tavo širdis. (Ps 37, 1)

Linksma širdis atsispindi veide, širdies skausmas slegia dvasią. (Pat 15, 13)

…kas turi linksmą širdį, tam visuomet šventė. (Pat 15, 15)

Linksma širdis gydo kaip vaistai; prislėgta dvasia džiovina kaulus. (Pat 17, 22)

Su džiaugsmu semsite vandenį iš išgelbėjimo šaltinių. (Iz 12, 3)

Kokios gražios kalnuose kojos to, kuris atneša gerą žinią ir skelbia ramybę, kuris atneša linksmą naujieną, skelbia išgelbėjimą ir sako Sionui: „Tavo Dievas viešpatauja“. (Iz 52, 7)

Džiūgauk ir būk linksma, Siono dukra, nes Aš ateinu ir gyvensiu tavyje,“ – sako Viešpats. (Zach 2, 10)

Tegul vilties Dievas pripildo jus dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybe, kad Šventosios Dvasios jėga būtumėte pertekę vilties. (Rom 16, 13)

Džiaukitės Viešpatyje visuomet! Ir vėl kartoju: džiaukitės!

Jūsų romumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti! (Fil 4, 4,5)

Tai tik dešimt eilučių apie laimę Dievo akivaizdoje, dvasinio gyvenimo džiaugsmą ir linksmą širdį. Šventasis Raštas yra apstus džiugių paraginimų, pakilių žodžių, kurie sustiprina žmogaus dvasią ir sielą. Semkime iš Dievo vidinės laimės bei stiprybės tikėdami, mylėdami, giedodami, melsdamiesi ir gyvendami Jo žodžiais, tada džiugesys neapleis mūsų širdžių!

SU LAIMĖS DIENA, BRANGIEJI! Būkime laimingi Viešpatyje amžinai! 🙂

Kitos publikacijos:

Annie Johnson Flint eilėraštis „Ką žadėjo Dievas“

Annie Johnson Flint eilėraštis „Ką žadėjo Dievas“

Pabandžiau išversti nuostabų Annie Johnson Flint eilėraštį. 😊 KĄ ŽADĖJO DIEVAS Dievas nežadėjo vien mėlyno dangaus,Vien tik švelnių gėlių mūsų gyvenimo keliuos,Dievas nežadėjo saulės be lietaus,Vien džiaugsmo be liūdesio ir vien ramybės be skausmo patirties. Dievas...

VIDURVASARIO NAKTYS

VIDURVASARIO NAKTYS

Ramaus poilsio tropinės nakties tyloje... Tos vasaros naktys,Griebia už sielos…Tylos karalystėj suvirpoSvirplių skvarbios gaidos,Pasiekė josSkaidrią nakties mėnesieną.Praskriejo mįslingos,O gal paslaptingos pelėdos…NAKTIES MIEGO FĖJOS…A.K.Raizgiai,...

Apie save

Apie save

Esu Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” pastorė. Į šį Viešpaties pašaukimą atsiliepiau tautos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, būdama 20 metų mergina (1990 m. pradžioje)…
Skaityti toliau…

Užsisakyti naujienas

Mano knyga

Knyga

Savaitės skaitomiausi

Popular Posts

Archyvas

Archyvas

Tinklaraščio lankytojai

Muzika poilsiui

Šiuo metu klausosi: