Šio tinklaraščio pranešimų skaičius: 914

Pastorės Anželikos tinklaraštis

Pasaulio šviesa | Adventas (I)

2015 2 gruodžio | Trumpai

  1. Pradžia
  2. /
  3. Trumpai
  4. /
  5. Pasaulio šviesa | Adventas...

Pasaulio šviesaKuo jūs mane laikote?

Advento skaitinys:
Jėzus vėl prabilo: „Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą“. (Jn 8, 12)

Apmąstymas:
Kiekvienas gyvenime norime skirti tiesą nuo melo, tyrumą nuo nedorybės, sąžiningumą nuo klastos. Nenorime būti apgauti, suvedžioti, išnaudoti. Tam reikalinga dvasinė šviesa, vidinės vertybės ir jų išmanymas. Tik šviesoje galime atskirti kliūtis ir nesuklupti. Tamsoje visi daiktai vienodi, patamsiais vaikštinėdami kliūname, susitrenkiame, sukniumbame ir krentame.

Tamsa Jėzaus paminėtame palyginime simbolizuoja dvasinę tamsą: nuodėmę, melą, nedorybę ir visokius piktus darbus. Trumpai pagalvokime, juk dažniausiai nakties metu atliekamos visokios piktadarystės, kai žmonės miega, o tamsa slepia tamsius darbus. Naktį vykdomos suirutės, pradedami karai, sukeliami maištai, kurie tuo pačiu tampa ir dvasinės tamsos siautėjimo laiku. Aiškiai suprantame, jog tokie amoralūs smurto pasireiškimai sukelia daug skausmo ir kančios, atneša beprasmes žūtis, skleidžia destrukciją ir sunaikinimą. Kas gali pasipriešinti tamsai?.. Tik šviesa šviečia tamsoje, ir tamsa jos neužgožia (Jn 1, 4-5).

Kristus sako, kad Jis yra šio pasaulio šviesa. Šią mintį Jono Evangelijoje pirmą kartą išgirstame pradžioje, kai Jonas kalba apie tikrąją šviesą, kuri yra žmonių gyvybė, ir apšviečia kiekvieną žmogų ateinantį į pasaulį (1, 9). Kristaus atėjimas dvasiškai nušvietė žmonių pasaulį, kiekvieno žmogaus tamsą, nedorybę ir tuštybę. Be Jėzaus, Jo aukos, Jo gyvenimo ir mokymo pasaulyje įsigali aklina dvasinė tamsa – amžina „poliarinė naktis“. Nėra kito dvasinio šviesos šaltinio, šviesulėlio ar prošvaistės…

Tą kartą Jėzus mokė šventyklos kieme ir buvo tikroji šventyklos menora – šventovės spetynšakis šviestuvas, kuris apšvietė ne šventovės kambarį, o žmonių širdis. Jis švietė visiems. Kristus ir mūsų sielos šviesa, sąžinė, vidinė nuovoka. Be Jo sielos šventovėje tamsu, nyku ir tuščia. Be Jėzaus negalime skirti tiesos nuo melo, teisingumo nuo neteisybės, sąžiningumą nuo klastos ir veidmainystės. Nes, kas tas tiesos matas, kuriuo matuojame visa?.. Jei mylėsime save labiau už viską, klaidžiosime kaip tie, kurie labiau pamilo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti (Jn 3, 20).

Šiandien žmonės manosi turį kiekvienas savo žibintuvėlį – vertybes, tiesas, kuriomis vadovaujasi postmodernioje pliuralistinėje kultūroje. Tačiau šie žibintuvėliai greitai išsikrauna, tada mes mėginame kitus laikinus žiebtuvėlius, filosofijas ir mokymus, kurie ilgainiui vėl nusilpsta ir išsenka. Griebiame trečius,.. o pabaiga visada būna ta pati – tamsa, nusivylimas, gėda, savigrauža ir kaltės jausmas, jog kažką ne taip darai savo gyvenime. Tik Jėzus, būdamas tikroji šviesa, apšviečia mus. Tada mes suvokiame savo tamsą, nuodėmingumą, apakimą, pasipūtimą, kuris glūdi giliai kiekvieno žmogaus prigimtyje. Per nuodėmių atleidimą patiriame, kaip šviesa plūstelėja vidun ir užsidega sielos žiburiai Jame.
Jei mylėsime Jėzų, Jo žodžius bei darbus, būsime apšviesti ir uždegti žiburiai, šviečiantys, kaip žvaigždės tamsoje.

Malda:
Jėzau, kadangi Tu esi kiekvieno žmogaus šviesa, tik Tu vienas gali matyti, kokioje tamsoje neretai atsiduriu… Apšviesk mano sielą, kad būčiau apšviestas. Padėk man pamilti Tavo kelius, o ne savo klystkelius. Prašau, uždek mano sielos žiburį Savo šviesa, idant ji šviestų ir tamsa trauktųsi. Amen.

0 Comments

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Array

Kitos publikacijos:

PAUKŠČIŲ PAVASARIS

PAUKŠČIŲ PAVASARIS

Guluos su paukščių gaidomis
Keliuos su giesmėmis kas rytą
Meldžiuos, skaitau, darbuojuos…
Giedojimas vis kyla debesin
Parskridę poromis, pasklidę
Ruošia lizdus
Saviems vaikams…

KRISTUS PRISIKĖLĖ!

KRISTUS PRISIKĖLĖ!

MIELI BROLIAI IR SESĖS,

šiandien švenčiame didžiausią stebuklą iš visų stebuklų – KRISTAUS PRISIKĖLIMĄ. Šv. Rašte sakoma: „Jis mirė už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet Tam, kuris už juos mirė ir prisikėlė.” (2 Kor 5, 15)

Apie save

Apie save

Esu Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis” pastorė. Į šį Viešpaties pašaukimą atsiliepiau tautos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, būdama 20 metų mergina (1990 m. pradžioje)…
Skaityti toliau…

Užsisakyti naujienas

Mano knyga

Knyga

Savaitės skaitomiausi

Popular Posts

Archyvas

Archyvas

Tinklaraščio lankytojai