Šio tinklaraščio pranešimų skaičius: 917

Pastorės Anželikos tinklaraštis

Laukiant Velykų. Didysis penktadienis…

2022 15 balandžio | Eilės, Mano eilės, Trumpai

  1. Pradžia
  2. /
  3. Trumpai
  4. /
  5. Eilės
  6. /
  7. Mano eilės
  8. /
  9. Laukiant Velykų. Didysis penktadienis…

Šiais metais laukiame Velykų kitaip. Jau daugiau nei 50 dienų artimoje Europos šalyje girdime griaudėjant pabūklus, matome sunkiai suvokiamą kritusių ir išniekintų nekaltų aukų skaičių, baisius ir žiaurius karo padarinius, kuriuos putiniškas režimas bando visaip teisinti, išsisukinėjant meluoti. Iškreipia TIESA, viešai ją kryžiuoja, išgalvotomis konspiracijos teorijomis, pridengia nebūtais melais. Taip netikrais liudijimais toliau kursto savo šalį kariauti prieš savo kaimynus, mulkina kitas valstybes, kala pleištą tarp visuomenių.

Kaip niekada aiškiai suspindi Kristaus kryžiaus dramos įvykių detalės. Kristus, nukryžiuota TIESA, trečią dieną priskėlė ir nugalėjo mirtį, tikime, kad ir Ukraina su Dievo bei geros valios žmonių, valstybių pagalba nugalės blogį. Šį kartą apie Velykas pamąstymai poetiniu žodžiu…

Laukiant Velykų

Karo garsams
griaudint,
jau daugiau
nei penkiasdešimt dienų
mes
laukiame Velykų…

*

Laukiam
Ir tikim,
meldžiam
ir mylim…
Sulauksim,
tikėsim,
maldingai
gyvensim,
mylėsim…

*

Kristus
kentėjo,
beveidė
minia
akimis

lydėjo…

Pakrikę
jie
šaukė
ir
rėkė
„ANT KRYŽIAUS
TĄ TIESĄ”…
„Pasigailėti
Barabo-
PAKANKA MUMS
MELO.
Sutikęs
Pilotas
rankas
nusiplovė –
nereikia
juk maišto,
valdžia tegul
stovi,
ir
TIESĄ AUKOJO.

*

Moterys
verkė
žaliam
medžiui
linkstant
po Kryžium.
„Raudokite
verčiau
sausuolio –
vaikų,
tėvų,
ir brolių savo –
kas jiems
nutiks,
žaliam taip
vykstant“…

*

Atodūsis…
mirtis
ant
Kryžiaus…
Dangus
vidurdienį
aptemo…
Plyšo
uždanga
šventyklos…
Taip plyš ir trūks
sumenkusi
širdis,
kuri aklai
tikėjo
klastos sumanymais,
o melui
leido
protą užvaldyti,
širdin įlysti,
sąžinėje veistis,
nusikaltimams plisti.
Prisikėlimo rytas
kiekvieną
pasitiks
skirtingoj
vietoj.

*

Vieniems Velykų rytą,
Kitiems Sekminių dieną
TIESOS
AKISTATA
VISIEMS
duota.
Ji priartėjo
ir paklydusiems
pilkoj minioj.
Kai Petro lūpose
skambėjo:
„Jūs
piktadarių
rankomis
nužudėte
PRIKALDAMI
PRIE KRYŽIAUS
TIESĄ”.
Bet Dievas
JĄ PRIKĖLĖ!
Nes buvo neįmanoma,
kad
liktų Ji
mirties šešėlio
galioje!”

Šie žodžiai
tąkart
Jeruzalėje
vėrė
klausytojams
ŠIRDIS.
Paklydusios
minios
sąmonėj
vyko
LŪŽIS –
pabudo
bendra
sąžinė.
Jie šaukė
„Ką gi mums daryti,
vyrai, broliai?“,
kad Dievą
ir žmogiškumą
taip nuvylėme“.

*

Yra tik
vienas būdas
PASIKEISTI,
išrovus
piktą šaknį
ŠIRDYYJE –
gailėtis,
apgailestauti,
ATGAILAUTI
dėl klaidų,
piktų kelių,
paikų minčių,
ir žingsniais
nusikreipti
LINK TIESOS
LINK MEILĖS,
GAILESTINGUMO –
LINK KRISTAUS,
KAD BŪTŲ NUODĖMĖS
ATLEISTOS.

*

Laukiam
ir tikim,
meldžiam
ir mylim…
VELYKŲ
SULAUKĘ –
TIKĖSIM,
MALDINGAI
GYVENDAMI –
NAUJAI MES MYLĖSIM…

A.K. (ramios lankos) 2022.04.15

0 Comments

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos publikacijos:

PAUKŠČIŲ PAVASARIS

PAUKŠČIŲ PAVASARIS

Guluos su paukščių gaidomis
Keliuos su giesmėmis kas rytą
Meldžiuos, skaitau, darbuojuos…
Giedojimas vis kyla debesin
Parskridę poromis, pasklidę
Ruošia lizdus
Saviems vaikams…

KRISTUS PRISIKĖLĖ!

KRISTUS PRISIKĖLĖ!

MIELI BROLIAI IR SESĖS,

šiandien švenčiame didžiausią stebuklą iš visų stebuklų – KRISTAUS PRISIKĖLIMĄ. Šv. Rašte sakoma: „Jis mirė už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet Tam, kuris už juos mirė ir prisikėlė.” (2 Kor 5, 15)

Apie save

Apie save

Esu Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis” pastorė. Į šį Viešpaties pašaukimą atsiliepiau tautos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, būdama 20 metų mergina (1990 m. pradžioje)…
Skaityti toliau…

Užsisakyti naujienas

Mano knyga

Knyga

Savaitės skaitomiausi

Popular Posts

Archyvas

Archyvas

Tinklaraščio lankytojai