Šio tinklaraščio pranešimų skaičius: 852

Pastorės Anželikos tinklaraštis

Velykų savaitę apmąstant

2017 9 balandžio | Trumpai

  1. Pradžia
  2. »
  3. Trumpai
  4. »
  5. Velykų savaitę apmąstant

Artėja šviesiausia metų šventė – Velykos – Kristaus prisikėlimo rytas… Tačiau kaip šiltas pavasaris ateina po šaltos žiemos, taip šviesus prisikėlimas įveikia tamsų mirties slėnį…

Jau šį sekmadienį (9d.) kartu su Jėzumi, jojančiu į Jeruzalę ant asilaičio, kad būtų paaukotas už mūsų nuodėmes, žengiame į Velykinę, pilną dinamikos ir kontrastų, savaitę. Čia susimaišo džiaugsmas ir liūdesys, meilė ir išdavystė, ryžtas ir baimė, tvirtumas ir silpnumas, pyktis ir atleidimas, mirtis ir prisikėlimas…

Pradžioje Jėzus leidžiasi nuo Alyvų kalno į Jeruzalę – savo misijos vietą, kaip romus karalius ant asilaičio. Tai simbolizuoja, kokiu keliu Viešpats ateina į mūsų širdį – ne su galia, bet romiai, ne iš aukštos valdžios padėties, bet per pažeminantį kryžių.

Ketvirtadienį Paschos vakarienės metu aukštutiniame kambaryje Jis nuplovė mokiniams kojas, laužė ir davė visiems valgyti duoną, kaip Savo kūną, bei visi gėrė iš vienos taurės – Naujosios Sandoros Taurės… Duodanti meilė… Skamba vienintelis vakaro leitmotyvas: mylėkite vienas kitą, kaip aš jus pamilau….

Penktadienis – išdavystės, kančios, skausmo, žiaurumo, tamsios nakties siautėjimo valanda – KRYŽIUS… MIRTIS… nėra kitos kainos galinčios žmoniją išplėšti iš jos beviltiškos padėties, kaip tik PAAUKOTAS DIEVO AVINĖLIS. Jis yra Dievo Sūnus. Mesijas… visiems pražuvusiems, ir žydams, ir pagonims.

Šeštadienis – tyla… Kai Dievas… ir dangus…. tyli… Nei garselio, nei judesėlio… Kaip niekada tylus Sabatas…. Tylu skriaudėjų, budelių ir sielvartaujančiųjų, bijančiųjų, pasmerktųjų namuose… Tyli žmonės, tyli ir Dievas… Kiekvienas tyli savaip ir dėl savo priežasčių… Tačiau netrukus tylą nutrauks angelų ALELIUJA!..

VELYKŲ SEKMADIENIS… ALELIUJA!.. JIS PRISIKĖLĖ! Skelbė moterys skubiai bėgančios nuo tuščio kapo su Viešpaties žinia apaštalams. Ši žinia angelų ir moterų lūpomis iš evangelijų ataidi per tūkstantmečius ir į mūsų širdis, kad Jis prisikėlė ir dėl mūsų, jog ateitų pas mus įveikęs visas nevilties ir baimės, gėdos ir kaltės, blogio ir pasmerkimo sienas… Džiaukimės Jo pergale mūsų gyvenime! JIS PRISIKĖLĖ TAU IR MAN!

Linksmų Velykų!

Kitos publikacijos:

Išlikti laisviems

Išlikti laisviems

Tačiau netikriems broliams, paslapčia įslinkusiems iššnipinėti mūsų laisvę, kurią turime Kristuje Jėzuje, ir norintiems mus pavergti, - jiems nė valandėlei nenusileidome, kad Evangelijos tiesa pasiliktų su jumis. (Gal 2, 4-5) Sausio 13-oji – Lietuvos Laisvės gynėjų...

Kalėdinis sveikinimas

Kalėdinis sveikinimas

Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant Jo peties viešpatavimas, Jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis. (Iz 9, 6) Per gimimą mums duotas Kristus – Dievo Sūnus, kad atėjęs į kiekvieno žmogaus širdį...

Apie save

Apie save

Esu Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” pastorė. Į šį Viešpaties pašaukimą atsiliepiau tautos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, būdama 20 metų mergina (1990 m. pradžioje)…
Skaityti toliau…

Užsisakyti naujienas

Mano knyga

Knyga

Savaitės skaitomiausi

Popular Posts

Archyvas

Archyvas

Tinklaraščio lankytojai

Muzika poilsiui ir darbui