Šio tinklaraščio pranešimų skaičius: 920

Pastorės Anželikos tinklaraštis

Svarbiausias tėvystės tikslas

2016 14 sausio | Trumpai

  1. Pradžia
  2. /
  3. Trumpai
  4. /
  5. Svarbiausias tėvystės tikslas

Svarbiausias tėvystės tikslasSausio 13 d., Lietuvai minint 25 – ąsias tautos gynėjų dienos metines, Šiaulių krašto bažnyčių tikintieji rinkosi į seminarą, skirtą vaikų krikščioniškam ugdymui, su Foothill bažnyčios pastoriumi Chris Lewis, Kalifornija, JAV.

Susirinkimą pradėjome paminėdami sausio 13 – osios įvykius ir Dievo rankos veikimą tose mūsų tautos istorinėse akimirkose. Perskaičius 124 Psalmę, pakviečiau bažnyčią pagerbti kritusius tautos gynėjus tylos minute, kuri perėjo į maldą už šiandienos Lietuvą ir tolimesnę Evangelijos sklaidą mūsų tautoje. Jaunimo šlovinimo grupė pakvietė visus šlovinti Viešpatį giesmėmis, dvelkiančiomis vidine laisve, Dievo meile ir nuodėmių atleidimo malone.

Seminaras tėvystės tema ir jaunimo susitikimas su pastoriaus Lewis dukra Berkley įgijo simbolines konotacijas sausio 13 d. kontekste. Jaunimas – naujoji karta, yra kiekvienos tautos, tame tarpe ir Dievo bažnyčios, atsinaujinimo jėga. Todėl mes, tėvai, privalome rūpintis, kokia nauja karta bus užauginta: mylinti Dievą ar ne?

Pastorius Chrisas kalbėjo apie tėvystės ir Evangelijos sąveikos svarbą, jog tėvų ugdymas galėtų tapti produktyvia Dievo malonės jėga vaikų gyvenime. Jis jautriai pastebėjo, kad kartais tėvystė gali būti mus nuvilianti dėl tų sunkumų, su kuriais susiduriame auklėdami vaikus, ir dėl mūsų pačių padarytų klaidų. Tačiau svarbu nepamiršti, jog Dievas yra didesnis už mūsų klaidas.

Tėvams reikia nuolatos kelti klausimą, koks yra mano, kaip tėčio ir mamos, svarbiausias tėvystės tikslas?

Deja, kartais savo žvilgsnius nukreipiame neteisingų tikslų kryptimi. Norime, kad vaikai būtų sėkmingi ir klestintys žmonės, turėtų gražias šeimas, būtų aprūpintais gerais piliečiai. Tokie tikslai vadinami tiesiog „amerikoniškąja svajone“.

Lektorius pastebėjo, jog dažnai mes pasimetame tarp visiškai nebiblinių tikslų, iš kurių pats blogiausias yra tiesiog kontroliuoti vaikų blogą elgesį. Deja, krikščionys tėvai neretai suklysta, įkrisdami į įstatymiškumo kelkraštį, siekdami pataisyti vaikų elgesį, bet apleisdami tikrąją savo atžalų širdies padėtį. Ugdydami tik gero elgesio žmones, mes išugdome veidmainius, kurie balina savo išorę, o viduje lieka sugedę. Mes, žmonės, žiūrime į išorę, o Dievas gi žiūri į širdį. Todėl stebėdami savo vaikų elgesio normas, matydami jų gyvenimo išorę, mes, tėvai, labai apsigauname. Nes galiausiai, kokio padoraus elgesio bebūtų vaikas, nugalės tai, kas yra jo širdyje. Jis taps tuo „tikruoju“, koks yra širdy.

O koks Dievo duotas tikslas tėvystei? – kėlė klausimą lektorius.

Dievo tikslas yra žmogaus širdis. Todėl tėvystė turėtų koncentruotis ne į griežtų taisyklių taikymą ir moralinio elgesio diegimą, bet į vaiko širdį. Svarbu nuolat klausti savęs: Kas vyksta mano vaiko sieloje? Kodėl jis vienaip ar kitaip elgiasi? Kas iš širdies gelmės sąlygoja jo blogą elgesį, kokie vidiniai stabai už, kurių slypi melas, iškreipiantis vaiko elgesį?

Kita vertus, svarbu suprasti, kad jei vaiko gražus elgesys kyla ne iš meilės Dievui, bet iš žmonių baimės, tėvų baimės, toks elgesys yra veidmainiškas ir nuodėmingas. Geras elgesys žmogaus gyvenime turi kilti iš meilės Kristui. Tad tėvų aukščiausias tikslas ugdyti mylinčią Dievą širdį vaikuose, – apibendrino Chrisas.

Tuo tarpu, kol tėvai gilinosi į biblinio vaikų ugdymo iššūkius ir džiaugsmus, jaunimas bendravo kartu su Chriso dukra Berkley kitose bažnyčios patalpose. Gausus jaunuolių būrys kalbėjo apie savo tikėjimo kelią, draugiškai prie arbatos dalinosi jaunatviška patirtimi, su kokiais gi iššūkiais jiems tenka susidurti šiuolaikinėje Lietuvos ir JAV kultūroje.

Mane, kaip trijų vaikų mamą ir bažnyčios ganytoją, labai džiugino skambėjusi žinia, kurioje buvo pabrėžiamas, ne Įstatymas, bet Evangelijos malonė, kuri verta mūsų atidaus dėmesio. Klausytojai aiškiai galėjo suprasti, kad didžiausia problema tiek tėvų, tiek vaikų gyvenime yra sugedusi ir kreiva žmogaus širdis. Todėl biblinės tėvystės tikslas yra pasiekti vaikų širdis Evangelijos malonės jėga ir per Kristų parodyti išeitį iš keblios padėties.

Būkime drąsūs ir nuolankūs, susitelkti ne į vaikų elgesį, bet į jų širdį! Melskimės už mūsų vaikų širdžių minkštumą Dievui ir Jo Evangelijai!

Svarbiausias tėvystės tikslas

0 Comments

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos publikacijos:

SEKMINĖS SU JAUNIMU ’24

SEKMINĖS SU JAUNIMU ’24

Gegužės 19 d., įvyko Sekminių šventė Šiauliuose. Aštuntus metus iš eilės Šiaulių skirtingų krikščionių bažnyčių tinkintieji kartu džiugiai sutinka Šventosios Dvasios nužengimo šventę atviroje miesto erdvėje (Skvere prie miesto savivaldybės).

PAUKŠČIŲ PAVASARIS

PAUKŠČIŲ PAVASARIS

Guluos su paukščių gaidomis
Keliuos su giesmėmis kas rytą
Meldžiuos, skaitau, darbuojuos…
Giedojimas vis kyla debesin
Parskridę poromis, pasklidę
Ruošia lizdus
Saviems vaikams…

Apie save

Apie save

Esu Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis” pastorė. Į šį Viešpaties pašaukimą atsiliepiau tautos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, būdama 20 metų mergina (1990 m. pradžioje)…
Skaityti toliau…

Užsisakyti naujienas

Mano knyga

Knyga

Savaitės skaitomiausi

Popular Posts

Archyvas

Archyvas

Tinklaraščio lankytojai