Šio tinklaraščio pranešimų skaičius: 914

Pastorės Anželikos tinklaraštis

Dovana | Adventas (II)

2015 12 gruodžio | Trumpai

  1. Pradžia
  2. /
  3. Trumpai
  4. /
  5. Dovana | Adventas (II)

Dovana | Adventas (II)Antrosios Advento savaitės klausimas: Ką Kalėdų kultūra gali mums pasakyti apie Jėzų?

O kokios Kalėdos be dovanų? Ir maži, ir dideli gauname dovanų, patiriame artimųjų dėmesį, džiugesį ir klegesį, girdime kaip maloniai šnara atsargiai plėšomas dovanų popierius…

Tarp visų kalėdinių dovanų gausos, nevalia pamiršti brangiausią dovaną, kuri mums duota iš dangaus. Tad pakalbėkime šiandien apie ją.

Adventinis skaitinys:
Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.
Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas. (Jn 3, 16 – 17)

Atpildas už nuodėmę – mirtis, o Dievo dovana – amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. (Rom 6, 3)

Tas, kuris nepagailėjo savo Sūnaus, bet atidavė Jį už mus visus, – kaipgi Jis ir visko nedovanotų kartu su Juo? (Rom 8,32)

Įžengę (išminčiai) į namus, rado kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, Jį pagarbino. Jie atidarė savo brangenybių dėžes ir davė Jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. (Mto 2,11)

Apmąstymai:
Kaip matome, dovanos samprata nėra svetima Dievui Šventajame Rašte. Atvirkščiai, Jis yra didysis Davėjas, dovanojantis žmogui gyvybę ir gyvenimą žemėje, nuodėmių atleidimą ir amžiną gyvenimą. Visa tai negalime užsidirbti arba kaip nors užsitarnauti. Nenusiperkame ir savo jėgomis neįgyjame nei žemiškojo, nei dangiškojo gyvenimo. Juos gauname DOVANAI.

Kartą prie Jėzaus priėjo turtingas jaunuolis, kuris sprendė dilemą savy, kaip patekti į dangaus karalystę, ką turėčiau padaryti? Jis paklausė Viešpaties: Gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad įeičiau į dangaus karalystę? Dažnai ir mes mąstome panašiomis kategorijomis apie amžinąjį gyvenimą, ką galėtume padaryti arba kuo nusipirkti amžinąjį gyvenimą? Tačiau kaip žemiškojo gyvenimo nenusiperkame, taip ir amžinąjį Dievas dovanoja žmonėms.

Kai Raštas kalba apie Dievo dovaną vienaskaitos linksnyje, dažniausiai turimas omeny amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų (Rom 6, 3). Tai pats didžiausias ir brangiausias Dievo davinys žmonijai. Kad suprastume jo vertę, turėtume pasakyti, kad nėra nieko brangesnio visoje visatoje, visoje kūrinijoje už Dievo Sūnų Jėzų, kuris buvo atiduotas mūsų išgelbėjimui. Jei sudėtume visas visatos planetas ir žvaigždes, jei sutelktume visus Žemės vandenis į vieną vietą, jei surinktume visus žemės gražiuosius miškus ir parkus, jei suskaičiuotume visus brangiuosius metalus ir brangakmenius, glūdinčius Žemės gelmėse, ir dar pridėtume kiekvienos dienos saulėtekius ir saulėlydžius – visa, kas brangiausia ir gražiausia – būtų nedidelės vertės, palyginus su Jėzumi. Kristus yra DIDŽIAUSIA DIEVO DOVANA. Dievas labai pamilo žmogų, nors ir kritusį, ir už jį sumokėjo didžiausia kainą – Sūnaus auka ant kryžiaus.

Kitos Dievo dovanos, kurios ateina kartu su Jo Sūnumi yra: atleidimas, tikėjimas, viltis, meilė, džiaugsmas, ramybė ir romumas, kantrybė ir ištvermė, atjauta ir gailestingumas, kuklumas ir susilaikymas. Visos šios dovanos kaip gyvieji šaltiniai ištrykšta iš surambėjusios širdies, kuri atsinaujina diena iš dienos pagal Dievo sumanymą.

Tačiau svarbu pamatyti, kad pagal evangelijos pasakojimą ir Rytų išminčiai nešė dovanas Jėzui. Visos jų atneštos dovanos neseniai gimusiam Kristui – brangus auksas, kaip karališko kraujo kūdikiui, vertinga mira, kaip atpirkėjui, ir prabangūs smilkalai, kaip dievui arba kunigui – yra tik menki šešėliai parodyto žmonių dėkingumo Dievo Sūnui.

Ar šiandien žmogus galėtų kažką padovanoti Dievui?…

Brangiausia, ką galime Jam duoti – tai dėkingą širdį, kurioje pakviestume Jį apsigyventi. Tada Kalėdų proga sulauktume pačią DIDŽIAUSIĄ DOVANĄ savo gyvenime, kurios dar nebuvome gavę!…

Malda:
O Kristau, Dievo Sūnau, esi didžiausia dovana man. Tu kentei už mane, kad man būtų atleistos nuodėmės ir turėčiau amžinąjį gyvenimą. Aplankyk, prašau, mane per šias Kalėdas didžiu Savo džiaugsmu iš Dangaus ir apsigyvenk mano širdyje. Suteik man tikėjimą tose srityse, kur abejoju, meilę, kur nekenčiu ir viltį, ten, kur glūdi nusivylimas. Amen.

0 Comments

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Array

Kitos publikacijos:

PAUKŠČIŲ PAVASARIS

PAUKŠČIŲ PAVASARIS

Guluos su paukščių gaidomis
Keliuos su giesmėmis kas rytą
Meldžiuos, skaitau, darbuojuos…
Giedojimas vis kyla debesin
Parskridę poromis, pasklidę
Ruošia lizdus
Saviems vaikams…

KRISTUS PRISIKĖLĖ!

KRISTUS PRISIKĖLĖ!

MIELI BROLIAI IR SESĖS,

šiandien švenčiame didžiausią stebuklą iš visų stebuklų – KRISTAUS PRISIKĖLIMĄ. Šv. Rašte sakoma: „Jis mirė už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet Tam, kuris už juos mirė ir prisikėlė.” (2 Kor 5, 15)

Apie save

Apie save

Esu Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis” pastorė. Į šį Viešpaties pašaukimą atsiliepiau tautos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, būdama 20 metų mergina (1990 m. pradžioje)…
Skaityti toliau…

Užsisakyti naujienas

Mano knyga

Knyga

Savaitės skaitomiausi

Popular Posts

Archyvas

Archyvas

Tinklaraščio lankytojai