Antra Advento savaitė. RAMYBĖ

Antra Advento savaitė. RAMYBĖTęsiant adventinę kontempliatyvaus dvasingumo praktiką, šią savaitę paskirkime įsižiūrėti į savo šeimos istoriją Kristaus šeimos istorijos kontekste. Kalėdos yra puikus metas susitaikyti su savo šeimos gyvenimo vingiais, patirtimis bei įžvelgti Dievo gerumą, pagalbą juose.

Svarbu suprasti, jog nėra nei vienos šeimos be savo sužeistumų, išbandymų, klupimų ir vėl atsikėlimo, atsinaujinimo ir atsistatymo Viešpatyje. Todėl tai puikus laikas rasti Dievo ramybę sau su savo šeima ir jos nuoširdžiai linkėti kitiems.

Antra Advento savaitė: „Aš ir mano šeima Dievo akivaizdoje“ (Ps 25, 12-13)

Atsakyk po vieną klausimą kas dieną, pasimelsk ir, jei nori, aptark jį su savo artimu:

1. Prisimink savo šeimos, kurioje užaugai, istoriją. Kokius pažeidžiamumo aspektus matai, galėtum išskirti? Kaip juose pasireiškė Dievo malonė? O gal yra sritys, kur reikia išgydymo? Pasimelsk. Paminėk 3 pažeistumo požymius ir 3 malonės ženklus.

2. Pažvelk į savo šeimą, kurioje dabar gyveni. Kokį pažeistumą, trapumą matai? Kaip Viešpats tame padeda? Paminėk 3 pažeistumo požymius ir tuo pačiu 3 malonės ženklus juose.

3. Pagalvok apie visus savo šeimos narius: partnerį, vaikus, tėvus, brolius ir seseris, žentus ir marčias, anūkus, senelius. Pasimelsk už juos. Koks vaizdinys, arba Rašto eilutė iškyla, mąstant apie kiekvieną? Pasižymėk sau mintis apie kiekvieną.

4. Už ką kiekvienam savo šeimos nariui padėkotum? Gal gali per šias Kalėdas tai padaryti? Kam labiausiai trūksta tavo meilės, kaip manai? Kaip galėtum tuo daugiau pasidalinti?

5. Kokia yra jūsų šeimos vizija, svajonė, vaizdinys? Ką Dievas tau yra kalbėjęs? Koks įvaizdis labiausiai tinka?

6. Kokiais būdais galite kūrenti savo šeimos viziją? Parašyk 5 būdus, kuriuos norėtum diegti ateinančiais metais.

Klausimus paruošė past. A. Krikštaponienė, Adventas, 2017 m.

Paklausykite pamokslo Šeimos trapumas ir malonė

Dalinkimės:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.