Šio tinklaraščio pranešimų skaičius: 852

Pastorės Anželikos tinklaraštis

Melskimės ir nepamirškime balsuoti

2016 6 spalio | Trumpai

  1. Pradžia
  2. »
  3. Trumpai
  4. »
  5. Melskimės ir nepamirškime balsuoti

Melskimės ir nepamirškime balsuotiSpalio mėnuo, visų pirma, išsiskirs rinkimais į Lietuvos seimą. Todėl mums, tikintiesiems, svarbu melstis už renkamus kandidatus, kad būtų išrinkti tie, kuriems rūpės visi tautos žmonės, o ne savo, arba atskiros žmonių grupės interesai.

Visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones, už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą (Tim 2, 1 – 2).

Kita vertus, svarbu eiti balsuoti, ir atlikti savo pilietinę pareigą, o ne nusišalinti nuo jos. Neretai krikščionys linksta akcentuoti maldos dalį, pamiršdami pilietinės atsakomybės svarbą. Čia turėtų veikti Kristaus principas, kas Dievo – Dievui, o kas ciesoriaus – ciesoriui. Malda ir sąmoningas, atsakingas balsavimas papildo vienas kitą, ir vienas antram nesipriešina. Maldoje prašome Dievo palankumo tiems procesams, kurie nuo mūsų nepriklauso, o balsuodami atliekame būtent tai, ką mes galime padaryti. Neturėtume atiduoti tautos vadovų išrinkimo teisės ir atsakomybės kitiems, kai dėl įvairių nereikšmingų priežasčių atsisakome balsuoti. Bet verčiau patys atsakingai svarstykime ir atiduokime savo balsą už tuos, kurie mūsų akyse yra verti to, rinkdami geriausius iš geriausių. Neleiskime sau pamiršti, kad tautos valdymas reikalauja aukščiausių asmens intelekto, moralės, teisingumo savybių ir tokio triūso rodiklių.

J. Kalvinas, svarstydamas apie rinkimų dovaną, pastebi: Jūs, tautos, kurioms Dievas davė laisvę pačioms išsirinkti savo valdovus, žiūrėkit, kad šios malonės nesuniekintumėt į pagarbiausią vietą išrinkdami sukčius ir Dievo priešus.

O anot M. Liuterio, valdymo tarnyba – ne paprastų žmonių ar valdinių užsiėmimas, čia reikia didvyrių, kuriais galima pasikliauti ir kurie rūpinasi visuotine gerove. Jie privalo ne sau ieškoti naudos, o siekti teisingumo.

Mane liūdina, kai girdžiu mūsų tautos balsavimo statistiką, kuri teigia, kad pastaruoju metu aktyviausi Lietuvos balsuotojai yra vyresnės kartos, virš 61 metų, žmonės. Suprantama, jie renkasi tai, kas jiems yra aktualu, neretai patiki išoriniais „politikų apžavais“ ir „rinkiminiais triukais“ apie pensijų ir minimalių atlyginimų kėlimą, kurie labiau primena prisiimtą gundymą akmenis paversti duona, o ne aiškią valstybingumo strategiją.

Tuo tarpu kyla klausimas, kur kita, jaunos ir vidutinės kartos, kritinė mūsų tautos dalis, kuriai rūpi Lietuvos valstybės strateginiai, ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai, atviros visuomenės laisvė ir teisė? Kur krikščionys, kuriems svarbios artimo meilės ir teisingumo, šeimos ir pilietiškumo vertybės?

Tad melskimės už būsimą Seimą ir, nuodugniai susipažinę su savo rinkiminės apylinkės kandidatais interneto svetainėse, spalio 9 d. ir 23 d. eikime balsuoti!

Rekomenduojamas puslapis praktiniais balsavimo klausimais. Čia gali rasti naudingą informaciją apie balsavimą ir užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai.

www.rinkejopuslapis.lt

Kitos publikacijos:

Išlikti laisviems

Išlikti laisviems

Tačiau netikriems broliams, paslapčia įslinkusiems iššnipinėti mūsų laisvę, kurią turime Kristuje Jėzuje, ir norintiems mus pavergti, - jiems nė valandėlei nenusileidome, kad Evangelijos tiesa pasiliktų su jumis. (Gal 2, 4-5) Sausio 13-oji – Lietuvos Laisvės gynėjų...

Kalėdinis sveikinimas

Kalėdinis sveikinimas

Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant Jo peties viešpatavimas, Jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis. (Iz 9, 6) Per gimimą mums duotas Kristus – Dievo Sūnus, kad atėjęs į kiekvieno žmogaus širdį...

Apie save

Apie save

Esu Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” pastorė. Į šį Viešpaties pašaukimą atsiliepiau tautos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, būdama 20 metų mergina (1990 m. pradžioje)…
Skaityti toliau…

Užsisakyti naujienas

Mano knyga

Knyga

Savaitės skaitomiausi

Popular Posts

Archyvas

Archyvas

Tinklaraščio lankytojai

Muzika poilsiui ir darbui