Šabas ir Dekalogas | Klausimai – atsakymai

poilsisLaba diena. Daugel metų studijuoju Bibliją, ir paskutiniu metu iškilo vienas labai esminis klausimas. Kodėl mes nešvenčiame šabo? Juk tai vienas iš 10 Dievo įsakymų?

O juk nėra jokių pataisymų, kad galima nesilaikyti Jo įsakymų, jei tai bus nemadinga ar panašiai. Juk 10 Dievo įsakymų ir yra Jo įsakymai kurių, kaip aš suprantu, turime laikytis be išlygų, raidė į raidę, neieškodami išvedžiojimų?
Jurgita, 26 m.,
Šiauliai
 
*****

 

Laba diena, Jurgita. Į panašų klausimą jau buvau atsakiusi, nuoroda čia.
Krikščionys, minėdami poilsio ir Viešpaties artumo dieną sekmadienį, iš principo nepažeidžia 10 Dievo įsakymų, vienas kurių liepia septintąją dieną pašvęsti Viešpačiui. Dievo poilsio šventimas ar šeštadienį, ar sekmadienį yra daugiau kultūrinis dalykas, o ne universalus dėsnis. Tad niekas dėl to negali būti smerkiamas. Universalus Dievo dėsnis ragina žmogų Viešpaties pavyzdžiu dirbti šešias dienas, o septintąją ilsėtis (žr. Pr 2, 2-3). Šabo paraidinis šventimas šeštadienį krikščionių teisesniais nepadaro. Juk tik Kristus yra visų mūsų teisumas, o didžiausi du įsakymai, kurių ragina laikytis mūsų Viešpats Jėzus, – mylėk Dievą visomis jėgomis ir artimą kaip save patį, taip išpildysi visą Įstatymą.Jei dėl raidės yra sulaužomas bent vienas iš šių dviejų, t.y. šeštadienį švenčiantys jaučiasi teisesni krikščionys už kitus, švenčiančius Viešpaties poilsį sekmadienį, tai Jėzus tokį tikėjimą vadina veidmainišku. Mat nuosavu teisumu yra paneigiamas Dievo išgelbėjimas per Kristų ir artimo meilė. Turėtume suprasti, jog Viešpats iš savo pasekėjų tikisi gailestingumo, o ne teisumo pagal raidę ar įstatymiškos aukos (plg. Mt 5, 20; Mt 12, 1- 8).Pagarbiai,
pastorė Anželika Krikštaponienė

Dalinkimės:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.