Ričardo Baksterio patarimai jaunuoliams (II)

jaunimas„Vaikų ir jaunuolių pareigos Dievo atžvilgiu“

Ričardas Baksteris
1615-1691

Patarimas VI. Saugokis kvailų įpročių, bjaurių keiksmų, melo ir visų kitų nuodėmingų kalbų. Gal manai, kad tai nedidelis daiktas. Bet Dievas taip nemąsto. Pat 14,9; 10,23; 26,19. Kiekvienas bjaurus žodis, melas, keiksmas, priesaika, pajuoka padaro didesnę žalą, nei visos kada nors buvusios žaizdos tavo kūne.

Patarimas VII. Šalinkis draugijos, kuri tave gundo nusidėti šiomis nuodėmėmis, bet ieškok draugų, kurie padeda tau bijoti Dievo. Ir jei kas juokiasi iš tavęs dėl to, tai nekreipk dėmesio daugiau nė, kreipi dėmesį į lapų šnarėjimą ar šuns lojimą. Saugokis tokios bendrijos, kaip saugai savo sielą. Jei girdi juos meluojant, piktžodžiaujant, keikiantis, nebijok pasakyti, kad Dievo žmogui nepritinka tokios draugijos. Ps 119, 63; Pat 13,20; 18,7; 1 Kor 5,12; Ef 5,11.

Patarimas VIII. Saugokis išdidumo ir godumo. Netrokšk būti nuostabiausiu ir nesiek pats viską turėti. Būk nuolankus, romus, mylėk kitus, ir džiaukis, kad kitiems sekasi kaip ir tau.

Patarimas IX. Mylėk Dievo Žodį ir visas geras knygas, kurios padeda tau tapti išmintingesniu ir geresniu. Nesižavėk per daug žaidimų knygomis, pasakėlėmis, nenaudingomis, bei “meilės” istorijomis. Kai kiti vaikai tinginiauja, tu su dideliu pasitenkinimu skaityk ir mokykis išgelbėjimo paslapčių.

Patarimas X. Prisimink Viešpaties dieną. Neleisk laiko tuščiai tinginiaudamas ar žaisdamas. Bet dalyvauk Kristaus tarnavime, bei pasižymėk tai, ką moko vyresnieji, skelbdami Dievo žinią. Kai grįžti namo, paklausk tai, kas tau buvo neaišku, kad tau padėtų prisiminti, kas buvo kalbama ir suprasti dieviškus dalykus. Mylėk visus Viešpaties užsiėmimus, o sekmadienį labiau nei žaidinimus ar maistą.

Patarimas XI. Būk atidus gyventi taip, kaip esi išmokytas. Prisimink viską, kas skatina tave šventėti, mylėti Dievą ir Jam paklusti. Saugokis, kad nenusidėtum savo žiniomis, įsiklausyk į perspėjimus.

Patarimas XII. Kai tu užaugsi, su tėvų pagalba pasirink tokį lavinimą ir profesiją, kuriame tu sulauktum didžiausios dangiškos pagalbos, kurioje būtų mažiausia trukdžių tau tarnauti Dievui iki gyvenimo pabaigos. Jei praktiškai pritaikysi šiuos kelis patarimus, tai kokiu laimingu žmogumi tapsi amžiams.

Ričardo Baksterio patarimai jaunuoliams (I)

Dalinkimės:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.