Šio tinklaraščio pranešimų skaičius: 919

Pastorės Anželikos tinklaraštis

Ričardo Baksterio patarimai jaunuoliams (I)

2015 17 liepos | Krikščionybės perlai, Reformacijos tėvai

  1. Pradžia
  2. /
  3. Krikščionybės perlai
  4. /
  5. Reformacijos tėvai
  6. /
  7. Ričardo Baksterio patarimai jaunuoliams...

Richard BaxterRičardas Baksteris (Richard Baxter, 1615 – 1691) – žinomas Anglijos puritonas, pastorius ir daugelio knygų bei veikalų autorius. Patarimai vaikams ir jaunuoliams yra viena iš R. Baksterio veikalo „Apie krikščionių ūkį“ dalis.

Šiandien Lietuvoje turime vis dar nedaug literatūros jaunuoliams apie dvasingumą ir evangelinį tikėjimą, kaip tai derinti su Dievo duotomis pareigomis, kurias gauname kiekviename amžiaus tarpsnyje. Nūdienos jaunuolis neretai labiau linksta mąstyti apie laisves ir teises, o pareigų klausimą palikti nuošaly. Tačiau tikros laisvės be atsakomybės nėra. Todėl gyvenime turi vyrauti pusiausvyra tarp pareigos ir teisės.

Jūsų dėmesiui siūlau dvylika R. Baksterio patarimų jaunuoliams. Gal kažką naudingo pritaikysite savo gyvenime iš šių XVII a. įžvalgų…

„Vaikų ir jaunuolių pareigos Dievo atžvilgiu“

Ričardas Baksteris
1615-1691

Patarimas I. Mokykis suprasti sandorą su Dievu Tėvu, Sūnumi ir Šv. Dvasia, tavo Kūrėju, Atpirkėju ir Atnaujintoju, bei požiūrį, kuriame buvai pakrikštytas. Kai tai gerai suprasi, prisimink, sandorą su savo Dievu, ir visiškai pavesk save Dievui, savo Kūrėjui, Atpirkėjui ir Pašventintojui. Suprask, kad esi Jo ir leisk savo Tėvui tvarkyti savo laimę. Krikštas nėra iš atminties neišdildoma ceremonija, bet rimtas stojimas į sandorą su Dievu, kurioje būdamas patiri didžiulę malonę ir įsipareigoji vykdyti Jo šlovingas pareigas. Tai įsipareigojimas vaikščioti Dievo keliais, kuriems pašventė tave tėvai, visą likusį savo gyvenimą. Gal paklausi, kokia valdžia remiantis tavo tėvai pašvenčia tave Dievui? Ta valdžia, kurią Dievas jiems suteikė natūraliame gyvenime ir Rašte. Taip jie daro visais klausimais, trokšdami gero, paveda tave įvairiems įsipareigojimams, kurie atneša tik naudą vaikams. Jei manai, kad jie klysta, bet kuriuo metu galėsi pasitraukti iš pareigų Dievo atžvilgiu, išsižadėdamas Dangaus karalystės. Bet yra kur kas išmintingiau dėkoti Dievui, kad dievoti tėvai yra toks didelis palaiminimas tau, ir siekti pačiam uoliau daryti tai, ką jie darė dėl tavęs. Būk atviras ir dėkingas už galimybę būti sandaroje su Dievu, pasilik joje, jauskis maloniai ir atlik kas tau skirta per visas savo gyvenimo dienas.

Patarimas II. Įsimink, kad kelias, kuriuo eini, yra amžinas gyvenimas, o ne tik laikinos palaimos vieta. Todėl tegul tavo širdis siekia dangaus, mąstyk apie tai per visas gyvenimo dienas, apie gyvenimą su Kristumi per amžius. Koks tu esi laimingas, nes Dievas moko tave tikrosios laimės nuo pat jaunystės, kad tavo gyvenimo pabaigoje veidas būtų atgręžtas į dangų. Suprask, kad gyvenimas bėga greitai, kaip žvakės liepsna, trumpai švietusi, užgęsta. Kaip bėgikas, vos tik pradėjo bėgti savo kelio atkarpą, jau mato pabaigą. Toks yra ir tavo gyvenimas, net pačioje jaunystėje. Tu gyvensi visai kitą gyvenimą amžinybėje, nė čia žemėje, šioje trumpoje, menkoje, liūdnoje, kūniškoje atkarpoje. Todėl ruoškis tam, nešvaistydamas laiko. Laimingas tu, kuo anksčiau pradėjęs ir iki gyvenimo pabaigos siekęs Dievo dalykų. Kokia palaiminta išmintis, elgtis išmintingai jaunystėje ir žinoti, bei vaikystėje suvokti, kad laikas yra piktas. Tuomet tu iš tiesų gali augti išmintimi, būti praturtintas pažinimu, augti saldžioje Kristaus pažintyje, kol kiti pasmerkime sunkiai triūsia iki atgailos dienos ir galutinio teismo. Ekl 12,1.

Patarimas III. Įsimink, kad turi sugedusią prigimtį, kuri sukelia įvairiausias sielos ligas ir negalavimus, ir tik Kristus gali jas pagydyti. Tegul Kristaus Dvasia gyvena tavyje ir pašventina tave, suteikdama naują širdį ir naują prigimtį, kuri myli Dievą ir dangų labiau už pasaulio šlovę ir malonumus. Nemylėk pasaulio, bet ieškok atsinaujinimo ir Šv. Dvasios pagalbos, kuri pašventina, pripildo tavo širdį Dievo meilės ir brangiu Atpirkėju. Senoji prigimtis myli tai kas iš pasaulio, bet naujoji myli Viešpatį, kuris tave sukūrė, atpirko ir atnaujina. Jis keičia pasaulio pasilinksminimus į švento gyvenimo džiaugsmą.

Patarimas IV. Būk atsargus ir nemylėk kūno malonumų: nepersiryk, negirtuokliauk, nežaisk azartinių žaidimų. Te neprisiriša tavo širdis prie skrandžio malonumų ir pasilinksminimų. Tegul tavo miegas, valgis ir žaidimai būna nuosaikūs. Nelošk kortomis, kauliukais, nedalyvauk žaidimuose, kurie yra palaidi, buriami, lošiami iš pinigų, kurie gundo tave dar labiau įsitraukti, meluoti, ginčytis ir peštis su kitais. Nevalgyk to, kas kenkia sveikatai ir nedalyvauk tokiuose pasilinksminimuose, kurie, sukelia godumą, ugdo blogus vaisus, apiplėšia artimą ir iškart pražudo sielą bei kūną. Venk blogos draugijos įtakos, kuri tave išmoko švaistyti laiką, prarasti meilę knygoms, įvairioms pareigoms, tėvams, viskam, kas yra gera. Valgyk, ilsėkis ir žaisk tik tai, kas naudinga sveikatai, bet nesusižavėk tuščiais, menkais ir kenkiančiais malonumas.

Patarimas V. Pavesk savo valią Dievo valiai ir vyresniesiems, ir nepuoselėk nieko, ko Dievas ar tėvai neleidžia. Nebūk kaip tie savavaliai vaikai, kurie siekia to, ko užsigeidžia, o jei negauna, tai kelia sumaištį. Nesakyk, kad man reikia to, ar aš noriu šito, bet būk patenkintas tuo, kuo Dievas ir vyresnieji tave apdovanojo. Yra didelė nelaimė ir didis pavojus, visiškai atsiduoti savanaudiškiems širdies troškimams ir turėti viską, ko geidžiame mes patys.

Ričardo Baksterio patarimai jaunuoliams (II)

0 Comments

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos publikacijos:

Apie save

Apie save

Esu Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis” pastorė. Į šį Viešpaties pašaukimą atsiliepiau tautos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, būdama 20 metų mergina (1990 m. pradžioje)…
Skaityti toliau…

Užsisakyti naujienas

Mano knyga

Knyga

Savaitės skaitomiausi

Popular Posts

Archyvas

Archyvas

Tinklaraščio lankytojai