Kodėl reikia dalyvauti ekumeniniuose renginiuose? | Klausimai – atsakymai

Labas vakaras, kodėl reikia dalyvauti ekumeninėse renginiuose? Kodėl krikščionys turėtų dalyvauti, kaip jūs galvojate? Vladas (vardas pakeistas), Jonava

*****

Sveikas, Vladai. Dėkoju, už labai gerą klausimą.

Ekumeniniai renginiai skatina skirtingų bažnyčių ir konfesijų tikinčiuosius pažinti vieni kitus geriau, bendrauti vieni su kitais, kartu šlovinti vieną Dievą ir atpirkėją Kristų, kurį visi tiki, ir padeda suprasti, kad Kristaus Bažnyčia susideda iš skirtingų konfesijų, skirtingų krikščioniškų judėjimų, srovių ir tradicijų, skirtingų tautų ir etninių grupių.

Nuolatinis ekumeninis ryšys, brolių ir sesių bendrystė, įvairios bendros maldos, šlovinamas ir dvasiniai renginiai skatina išsivaduoti nuo tarpusavio karų, nepakantumo, vidinių skriaudų, vengti vieni kitų „demonizavimo“, tarpusavio varžymosi ir, išmokus gerbti kiekvieno savitumą, kartu daryti gera visuomenei, liudyti Dievo meilę žmonėms, uždegti širdis tikėti. Tokiu būdu visi praturtėjame Kristuje ir praturtiname kitus.

Taip darydami krikščionys eina Kristaus nurodytu keliu ir išpildo Jo Naują įsakymą, kurį Jis davė apaštalams: “Mylėkite vieni kitus, kaip ir aš jus pamilau” (Jn 13, 34-35) ir “Būkite viena, kaip ir Aš ir Tėvas esame viena” (Jn 17, 21-23).

To mokė ir Kristaus apaštalai.

Nuskaidrinę savo sielas Dvasia klusnumu tiesai dėl neveidmainiškos brolių meilės, karštai iš tyros širdies mylėkite vieni kitus. (1 Pet 1, 22)

Meilė tebūna neveidmainiška. Venkite pikto, laikykitės gero. Švelniai mylėkite vienas kitą broliška meile; pagarbiai vertinkite kitus aukščiau nei save. Uolumu nebūkite tingūs, būkite liepsnojančios dvasios, tarnaukite Viešpačiui. (Rom 12, 9-11)

Nuotrauka Gintauto Tumulio

Dalinkimės:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.