Šio tinklaraščio pranešimų skaičius: 917

Pastorės Anželikos tinklaraštis

Ar demonai „pereina” iš kartos į kartą? | Klausimai – atsakymai

2014 18 kovo | Klausimai - atsakymai

  1. Pradžia
  2. /
  3. Klausimai - atsakymai
  4. /
  5. Ar demonai „pereina” iš...

dangusPakartoto Įstatymo knygoje yra parašyta, kad tie, kurie nesilaikys Dievo įsakymų, darys nuodėmę, bus prakeikti iki 3-4 kartos.

Tuo vadovaudamasi manau, kad egzistuoja dvasinis gyvenimas, demonai, kurie gali pereiti iš kartos į kartą? Ar aš teisingai suprantu?

18 metų

Vilnius

************

Jūsų minimos Šventojo Rašto vietos greičiausiai yra Iš 20, 4-6 ir Įst 5, 8-10 (dar Iš 34, 7 ir Sk 14, 18 – šios eilutės susijusios su tuo, kas buvo pasakyta Dekaloge, prieš tai paminėtose eilutėse). Tad daugiau kalbėsiu apie pirmąsias eilutes.

Abiejose vietose (Iš 20, 4-6 ir Įst 5, 8-10) yra plėtojamas antrasis Dievo įsakymas: „Nedaryk sau jokio drožinio ir nei jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ar po žeme vandenyje”. Šis įsakymas yra tarsi iš dviejų dalių: pirmoje yra parodomas Dievo principas, antroje – tolesnės pasekmės. Dievas draudė Izraeliui kurti stabus, juos garbinti ir jiems lenktis. Tai nereiškia, kad šis įsakymas smerkia ir atmeta meną, tačiau ragina atsisakyti netinkamo ir nederamo sukurtų atvaizdų, kaip Dievo pakaitalų, sudievinimo bei garbinimo. Būtent tai ir vyko pagoniškose Kanaano tautose, kurių žemes Izraelis ėjo paveldėti. Jos buvo susikurūrusios dievus ir garbinimo apeigas. Šito Izraelis turėjo saugotis!

Kalbėdamas apie šio įsakymo sulaužymo pasekmes, Viešpats akcentuoja ir primena dvi didingas savo charakterio savybes – Jis yra pavydus ir gailestingas Dievas: „Nes Aš, Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, baudžiąs vaikus už tėvų kaltes iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie manęs nekenčia, bet rodąs gailestingumą iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų”.

Pavydus – tai nereiškia žiaurus ir neteisingai piktas. Atvirkščiai – uolus, mylintis ir teisingas Dievas savo tautos atžvilgiu. Šia pavydo savybe Dievas žadino savo tautos ištikimybę sau. Nors teisingas Dievo pyktis buvo nukreiptas į nekenčiančius Jo, vis tik labiau išryškėja Viešpaties galutinis siekis – ne pasmerkti, bet išteisinti savo tautą. Šios eilutės pabaigoje pasirodo Jo gailestingumas, kuris yra nepalyginamai didesnis ir apreiškiamas „iki tūkstantosios kartos tiems, kurie Jį myli ir laikosi Jo įsakymų”. Jei ant vienos svarstyklių lėkštutės uždėsime teisingą rūstavimą ir nepaklusnumo Jam pasekmes iki trečios ir ketvirtos kartos, o ant kitos – Dievo gailestingumą ir paklusnumo pasekmes iki tūkstantosios kartos, aiškiai pamatysime, jog Dievo gailestingumas nusveria. Viešpats yra lėtas pykti ir greitas atleisti (Ps 103, 8; 145, 8; Jl 2, 13). Jis nenori pasmerkti, bet trokšta išgelbėti. Būtent tai patvirtina ir Naujasis Testamentas (1 Tim 2, 3-6). Šių dviejų Dievo savybių sulyginimas kviečia eiti paklusnumo keliu, kurio atlygis yra didelis – Dievo palankumas kiekvienai kartai, kuri Jo klauso.

Nepaklusnumas Dievui, bedievystė, gali pereiti iš kartos į kartą ir nešti liūdnas prakeikimo pasekmes. Kokiom bėdom ir nelaimėm pasireiškia nuodėmės pasekmė – prakeikimas, ir kokią pilnatvę atneša Dievo palaiminimas, plačiau aprašyta Įst 28 sk. Čia pritaikytas tas pats kontrastingo sulyginimo principas: Dievui nepaklusnaus žmogaus gyvenimui priešpastatomas klusnaus ir palaiminto žmogaus gyvenimas. Sužinome, koks sunkus bei nepatrauklus yra nepaklusniųjų kelias ir kokios malonės lydi tuos, kurie klauso Dievo. Toks kontrastingas palaiminimų ir prakeikimų sąrašas turėjo skatinti skaitytoją pavesti savo kelią Viešpačiui ir likti Jam ištikimam.

Nesakyčiau, kad prakeikimas – tai tam tikrų demonų perėjimas iš kartos į kartą, nes, kaip matome, šie tekstai apie tai nieko nekalba. Todėl, manyčiau, jog Jūsų pastebėjimas yra tiesiog laisva interpretacija, atitrūkusi nuo konkretaus Šventojo Rašto teksto. Tokios interpretacijos atsiranda, kai Biblijos eilutės yra suprantamos ir aiškinamos pagal tam tikrą jau turimą mokymą arba savo supratimą, neatsižvelgiant į jų kontekstą ir tai, ką per Šventojo Rašto autorius Viešpats norėjo pasakyti tų laikų skaitytojams, o galiausiai ir mums. Neretai laisvų interpretacijų pagrindu formuojasi ne visada teisingi mokymai.

Nuoširdžiai linkiu kruopščiai gilintis į Dievo žodį ir toliau augti studijuojant Šventąjį Raštą.

Pastorė Anželika Krikštaponienė

1 Comment

  1. Savas

    Ačiū už išaiškinimą.

    Reply

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos publikacijos:

Kodėl reikalingas Adventas? | Klausimai – atsakymai

Kodėl reikalingas Adventas? | Klausimai – atsakymai

Kodėl reikalingas Adventas? Kur parašyta Naujojo Testamento tekstuose, kad kažkas švęstų katalikiškas šventes?.. Man liūdna … Ar dėl to Kristus mirė, kad Jo mokiniai atkristų į katalikiškas tradicijas? (Saulius, vardas pakeistas) Sveikas, Sauliau,Neliūdėkite. Verčiau...

Apie save

Apie save

Esu Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis” pastorė. Į šį Viešpaties pašaukimą atsiliepiau tautos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, būdama 20 metų mergina (1990 m. pradžioje)…
Skaityti toliau…

Užsisakyti naujienas

Mano knyga

Knyga

Savaitės skaitomiausi

Popular Posts

Archyvas

Archyvas

Tinklaraščio lankytojai