Šio tinklaraščio pranešimų skaičius: 924

Pastorės Anželikos tinklaraštis

Jėzaus genealoginis medis? | Klausimai – atsakymai

2014 30 balandžio | Klausimai - atsakymai

  1. Pradžia
  2. /
  3. Klausimai - atsakymai
  4. /
  5. Jėzaus genealoginis medis? |...

dykumaMano žmona uždavė man klausimą, į kurį aš negaliu atsakyti – apie Jėzaus kilmę pagal kūną.

Mudu skaičiavome pagal vardus, bet mums niekaip nesigauna 14 kartų nuo ištrėmimo į Babiloną iki Jėzaus gimimo.
Robertas

42 metai

Vokietija

*************

Jūs teisingai pastebėjote, jog Mato evangelijos 1 skyriuje aprašomas Jėzaus, kaip Dovydo ir Abraomo Sūnaus, genealoginis medis yra suskirstytas į tris laikotarpius po 14 kartų (pirmas – nuo Abraomo iki Dovydo, antras – nuo Saliamono iki Jechonijaus, trečias – nuo Jechonijaus pakartotai iki Jėzaus) ir būtent paskutinėje protėvių grupėje trūksta vienos kartos. Deja, tai ne vienintelis keblumas, susijęs su Jėzaus genealoginiu sąrašu. Jei mes palygintume evangelisto Mato pateiktą giminės medį (Mt 1, 2-17) su evangelisto Luko aprašytu protėvių sąrašu (Lk 3, 23-38), pamatytume, kad pagal Matą Juozapo protėvių vardai po babiloniškojo laikotarpio skiriasi nuo Luko pateiktų vardų. Pavyzdžiui, Matas teigia, kad teisėto Jėzaus tėvo Juozapo tėvas buvo Jokūbas, o Lukas, kad – Helis. Dėl didelio laiko atstumo, skirtingo vyravusio kultūrinio – istorinio supratimo ir skirtingų pačių evangelijų autorių tikslų čia susiduriame su istoriškai painiais duomenimis. Šiandien Biblijos tyrinėtojai, tiesdami hermeneutinį tiltą tarp anų laikų ir mūsų dienų, deja, gali tik spėti, kodėl yra tokių nesutapimų, pateikdami įvairias jų versijas.

Grįžtume prie Mato trečiojo keturioliktuko. Jame išties yra paminėta 13 vardų, jei neskaičiuotume Jechonijaus vardo, kuris įeina į antrąjį keturioliktuką. Tad čia komentatoriai siūlo įvairias trečiojo keturioliktuko versijas. Pavyzdžiui, Schweizeris teikia pirmumą kitokiam skirstymui: pirmas keturioliktukas – nuo Abraomo iki Dovydo, antras – pakartotinai nuo Dovydo (nes Matas Jėzų išskiria kaip Dovydo Sūnų) iki Jozijaus, o trečias – nuo Jechonijaus iki Jėzaus. Tuo tarpu McNeilas neatmeta galimybės, kad paskutiniame keturioliktuke vienas vardas tarp Jechonijaus ir Salatielio buvo prarastas. Šiai versijai pritrūksta tekstinių įrodymų. Gundry mano, kad Matas galėjo įtraukti ir Marijos vardą taip kaip ir Juozapo. Waetjeno manymu, kaip Abraomas, Dovydas ir Jechonijus yra raktiniai genealogijoje asmenys, taip ir Jėzus, kuris yra tryliktas ir tuo pačiu keturioliktas, nes Jis užbaigia trečiąjį periodą ir pradeda ketvirtąjį. Tačiau reiktų pabrėžti, kad nė vienos versijos negalime priimti kaip galutinės. Tai tik teorijos, bet ne aksiomos. Plačiau apie tai būtų galima paskaityti Biblijos komentaruose.

Kita vertus, mums svarbu skaityti ir tyrinėti Šv. Raštą ne tik istoriniu aspektu, bet ir kaip apreiškimą apie mūsų Gelbėtoją Kristų, kaip žmogaus išganymo istoriją, stengtis įsiklausyti į tą apreiškimą, kurį perduoda Biblijos knygų autoriai. Matas siūlo savotišką žvilgsnį į Jėzaus genealogiją. Jis vaizduoja Jėzų kaip Dievo pažado Abraomui ir Dovydui išsipildymą bei po babiloniškojo laikotarpio laukiamą atėjusį Mesiją. Mato pasiūlytas genealoginio medžio suskirstymas į tris etapus po 14 kartų nuo Abraomo iki Dovydo, nuo Dovydo iki Babilono tremties ir nuo Babilono iki Jėzaus – Dovydo Sūnaus (Mt 1, 17) labiau pabrėžia paties skaičiaus 14 simbolinę prasmę. Hebrajų kalboje 14 – Dovydo vardo skaitmeninė vertė. Ar tai nereiškia, jog Matas siekia pasakyti savo skaitytojams, jog Jėzus yra tas lauktasis Dovydo Sūnus – Mesijas, kuris valdys Dievo tautą per amžius? Jis atnaujins Dovydo karalystę ir bus Dievo karalystės statytojas. Taigi Matas, pabrėždamas simbolinį skaičių 14 bei pasirinkdamas Dovydą jungiančiu asmeniu tarp kartų, nurodo, kad pažadėtasis Dovydo Sūnus atėjo – tai Jėzus, pagimdytas mergelės Marijos iš Šv. Dvasios ir pavestas globoti Juozapui! „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šv. Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes Jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių „ (Mt 1, 20 – 21).

Pastorė Anželika Krikštaponienė

0 Comments

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos publikacijos:

Kodėl reikalingas Adventas? | Klausimai – atsakymai

Kodėl reikalingas Adventas? | Klausimai – atsakymai

Kodėl reikalingas Adventas? Kur parašyta Naujojo Testamento tekstuose, kad kažkas švęstų katalikiškas šventes?.. Man liūdna … Ar dėl to Kristus mirė, kad Jo mokiniai atkristų į katalikiškas tradicijas? (Saulius, vardas pakeistas) Sveikas, Sauliau,Neliūdėkite. Verčiau...

Apie save

Apie save

Esu Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis” pastorė. Į šį Viešpaties pašaukimą atsiliepiau tautos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, būdama 20 metų mergina (1990 m. pradžioje)…
Skaityti toliau…

Užsisakyti naujienas

Mano knyga

Knyga

Savaitės skaitomiausi

Popular Posts

Archyvas

Archyvas

Tinklaraščio lankytojai